Przekazanie eksponatów do Poznania

piątek, 16 październik 2020 10:09 Opublikował: Tomasz Michalak

Muzeum Twierdzy Kostrzyn chętnie współpracuje przy realizacji różnorakich przedsięwzięć i projektów z innymi instytucjami w kraju i zagranicą. Są to nie tylko inne muzea i instytucje kultury, ale również stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Współpraca ta daje wielokrotnie obopólne korzyści, szczególnie wówczas, gdy praca jest również pasją, a muzealnicy są również członkami rozmaitych stowarzyszeń i grup. Właśnie na bazie takiej współpracy powstaje w Poznaniu wystawa pt. „Dragoni generała Maczka Rzeszów 1938-Świętoszów 2020". Projekt jest prowadzony przez muzealników z Muzeum Uzbrojenia, oddziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Otwarcie wystawy w Klessin

piątek, 16 październik 2020 10:07 Opublikował: Tomasz Michalak

Dokładnie 3 października, w Dniu Jedności Niemiec, w miejscowości Klessin (położonej po stronie niemieckiej w połowie drogi między Kostrzynem a Frankfurtem) miało miejsce otwarcie wystawy „Pałac Klessin – teatr działań wojennych”. Jest to miejsce poświęcone pamięci ofiar zaciekłych walk toczonych wiosną 1945 r. o majątek dworski.

Dokumenty Stalagu III C trafiły do MTK

piątek, 16 październik 2020 10:06 Opublikował: Tomasz Michalak

W marcu br. informowaliśmy o śmierci dra Andrzeja Toczewskiego, w latach 1998-2015 dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej, historyka, badacza dziejów II wojny światowej, w szczególności zbrodni hitlerowskich oraz problematyki jenieckiej. Dla Kostrzyna była to z różnych względów ważna postać. Kilkakrotnie gościł w naszym muzeum. Od kilku lat prowadziliśmy rozmowy w sprawie wydania monografii Stalagu III C Alt Drewitz, ponieważ był on jednym z największych znawców tej problematyki. Niestety, nie udało się zrealizować wspólnego przedsięwzięcia.

Koniec sezonu dla wycieczek „W samo południe”

czwartek, 24 wrzesień 2020 10:43 Opublikował: Tomasz Michalak

Wraz z nastaniem astronomicznej jesieni zakończyliśmy codzienne (w dni powszednie) spacery „W samo południe” po Starym Mieście z przewodnikiem muzealnym. Była to interesująca próba dodana do naszej oferty pod koniec lipca, a skierowana do turystów indywidualnych.

75 rocznica – godnie i poważnie

czwartek, 24 wrzesień 2020 10:38 Opublikował: Tomasz Michalak

Przełożone z marca br. obchody 75 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn uzyskały godną oprawę. Sobotnia uroczystość (19.09.2020 r.) rozpoczęła się na cmentarzu komunalnym, gdzie w świeckim obrządku dokonano pochówku szczątków 89 osób ekshumowanych przez archeologów naszego muzeum z terenu byłego niemieckiego cmentarza (obecnie park miejski).

Kocioł Tajemnic przeszedł do historii

czwartek, 24 wrzesień 2020 10:35 Opublikował: Tomasz Michalak

XI Zlot Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł Tajemnic” dobiegł końca. Od piątku do niedzieli (18-20.09.2020) gościło na zlocie na kostrzyńskim Starym Mieście 87 osób z wielu stowarzyszeń i grup z całej Polski i z zagranicy. Pojawiły się również osoby niezrzeszone. Była to niezwykła lekcja historii.

Walne Zebranie Lotur

czwartek, 24 wrzesień 2020 10:35 Opublikował: Tomasz Michalak

Dnia 16.09.2020 o godzinie 10.00 w Mierzęcinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR. Delegatem z ramienia Muzeum Twierdzy Kostrzyn, które od kilku lat jest członkiem tego Stowarzyszenia, była Dorota Chyczewska.

75 rocznica walk o Kostrzyn

piątek, 04 wrzesień 2020 15:42 Opublikował: Tomasz Michalak

30 marca 1945 roku zakończyły się dwumiesięczne krwawe walki o Kostrzyn. W 75 rocznicę tamtych wydarzeń Muzeum Twierdzy Kostrzyn wraz z niemieckim partnerem Wuhdener Heimatverein e. V. planowało wspólne polsko-niemieckie obchody w celu przypomnienia i upamiętnienia tamtego istotnego wydarzenia. Niestety, zaplanowane na 28 marca wydarzenie nie mogło dojść do skutku ze względu na wybuch pandemii wywołanej koronawirusem. Impreza musiała zostać odwołana. W dniu 6 czerwca otworzyliśmy wystawę poświęconą broni strzeleckiej z okresu II Wojny Światowej, ale główne obchody zostały przełożone na 19 września. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że jest to pół roku po rocznicy, ale alternatywą była całkowita rezygnacja z tego przedsięwzięcia.

Kocioł Tajemnic w Kostrzynie

piątek, 04 wrzesień 2020 15:41 Opublikował: Tomasz Michalak

Poszukiwacze historii, skarbów, pamiątek itp. stanowią bardzo liczną grupę, o której działalności krążą zróżnicowane opinie. Muzeum Twierdzy Kostrzyn jak dotychczas posiada wyłącznie pozytywne doświadczenia w kontaktach z przedstawicielami tej społeczności. Od lat współpracujemy z wolontariuszami i poszukiwaczami indywidualnymi oraz zrzeszonymi w stowarzyszeniach lub mniej formalnych grupach. Przekonujemy do legalizacji tego typu działań, pomagamy w uzyskaniu pozwoleń, kierujemy poszukiwaniami. Za dowód dobrej współpracy niech posłuży fakt, iż XI Zlot Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł Tajemnic” będzie miał miejsce w dniach 18.09.-20.09.2020 r. właśnie w Kostrzynie.

Stare Miasto na obrazach

piątek, 04 wrzesień 2020 15:40 Opublikował: Tomasz Michalak

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że kostrzyńskie Stare Miasto, to nie tylko miejsce historyczne i tragiczne jednocześnie, ale również oaza przyrody, która przez dziesięciolecia obejmowała ten teren w posiadanie na wyłączność. Uliczki i zaułki Starówki, to również piękna sceneria dla plenerów fotograficznych, teatralnych, malarskich. Nieprzypadkowo działania artystyczne na trenie „Starego Kostrzyna” cieszyły się dotąd sporym zainteresowaniem i uznaniem widzów.