Badania

Nadzór archeologiczny nad II etapem rewitalizacji Twierdzy Kostrzyn – 2011 rok

Oczyszczanie i pogłębianie fosy przy Bastionie Filip rozpoczęto 9 czerwca 2011 roku. Jednak harmonogram prac archeologicznych uzależniony był od kilku czynników. Zanim przystąpiono do wybierania namuliska z fosy koniecznym było wypompowanie z niej wody (ryc. 1, 2). Ze względu na trudne warunki hydrotechniczne (stale zmieniający się poziom wody w Odrze oraz opady deszczu) ten etap prac przedłużał się.

Odkrycie cmentarzyska ludności grupy górzyckiej kultury łużyckiej na Rawelinie August Wilhelm

Podczas nadzoru archeologicznego, prowadzonego w ramach II etapu rewitalizacji Twierdzy Kostrzyn, dokonano niespodziewanego odkrycia cmentarzyska ciałopalnego ludności, nazywanej przez archeologów grupą górzycką kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza, ok. V w. p.n.e.). Wykopaliska przeprowadzono w okresie od 06.09.2011 do 13.09.2011 r., a kierował nimi mgr Krzysztof Socha z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Ponadto w badaniach wzięli udział pracownicy muzeum oraz Julianna Sójkowska-Socha i Adrian Wojciechowski.    

Glinik 2015

Od stycznia do listopada 2015 roku na  zlecenie  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim w podgorzowskim Gliniku prowadziliśmy ratownicze badania archeologiczne. Miały one związek z realizacją inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego gmin MG-6”. W trakcie prac wykopaliskowych przebadano 1200 m terenu pod budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Pozyskano nieliczny materiał zabytkowy: 4 fragmenty kafli, fragmenty butelek szklanych (XIX w.), 5 monet, sprzączkę oraz 182 fragmenty ceramiki, głównie nowożytnej.