Bastion Filip

Jeden z trzech zachowanych bastionów twierdzy Kostrzyn i jedyny udostępniony zwiedzającym. Od roku 2014 w Bastionie Filip prezentowana jest stała ekspozycja muzealna. Prezentuje ona wybrane aspekty dziejów miasta i garnizonu od początku istnienia twierdzy oraz zmagań wojennych toczących się w okolicy na przestrzeni wieków. Szczegółowo zostały zaprezentowane walki o miasto w lutym i marcu 1945, oraz dzieje samego bastionu. Syntetycznie i klarownie został ukazany proces stopniowej rozbudowy i modernizacji twierdzy. Dużo miejsca poświęcono kataklizmowi wojny siedmioletniej i zniszczeniu miasta w przeddzień bitwy pod Sarbinowem 25 sierpnia 1758 roku. Osobny dział został również poświęcony dziejom kostrzyńskiego zamku, ukazanego jako rodowego gniazda Hohenzollernów. Ekspozycja jest interaktywna, do dyspozycji odwiedzających zostały oddane oryginalne eksponaty i znaleziska, a także urządzenia audiowizualne (filmy, słuchowiska), makiety, modele , repliki broni itp.

Uwaga! Ze względu na niską temperaturę w Bastionie Filip niezbędne jest posiadanie wierzchniego okrycia niezależnie od pory roku i temperatur panujących na zewnątrz.

Brama Berlińska

Jedna z trzech bram prowadzących do miasta stanowiąca element umocnień twierdzy Kostrzyn. W pomieszczeniach, które są bezpłatnie udostępnione dla zwiedzających, można zobaczyć wybrane zabytki znalezione na terenie Starego Miasta Kostrzyn oraz okolic. Najciekawszymi przedmiotami są: wieko sarkofagu Katarzyny Brunszwickiej (rekonstrukcja z 1882 roku), sarkofag ekshumacyjny z 1713 roku, zabytki z epoki brązu (biżuteria, szpile do ubrań, urny). W Bramie Berlińskiej mieści się również punkt informacji turystycznej, sprzedaży pamiątek i pozycji wydawniczych.

Wystawa Memento Küstrin

„Memento Küstrin – okruchy życia przedwojennego miasta” to pierwsza wystawa Muzeum Twierdzy Kostrzyn prezentowana w jego nowej siedzibie. Celem ekspozycji jest przybliżenie publiczności realiów codziennego życia cywilnych mieszkańców Kostrzyna przed 1945 rokiem. Pochodzące z okresu około stulecia przedmioty towarzyszące na co dzień kostrzynianom, związane z przeróżnymi sferami ludzkiej aktywności, zdają się najtrafniej oddawać klimat powszedniego dnia miasta. Staramy się zarazem pokazać, jak zmieniały się ich formy, styl czy sposób ich wykonania. Uzupełniamy je o krótkie informacje pozwalające osadzić je w przestrzeni dawnego Küstrin'a i odnaleźć jego ślady we współczesnym Kostrzynie. Wystawa jest również swego rodzaju podziękowaniem dla wszystkich osób, które od początku istnienia Muzeum wzbogacały jego zbiory, nieodpłatnie przekazując mu przedmioty o wartości historycznej. Bez ich ofiarności prawdopodobnie nigdy by nie powstała.