Jednym z zadań statutowych Muzeum Twierdzy Kostrzyn jest prowadzenie działalności związanej z ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych. Zadania takie wykonujemy obecnie na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, jak i na stanowiskach archeologicznych w sąsiednich gminach.

Oferujemy wykonanie prac archeologicznych na zlecenie osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych i samorządów oraz prowadzenie badań na stanowiskach archeologicznych zagrożonych zniszczeniem na skutek robót budowlanych i ziemnych. Zapewniamy kompleksową obsługę związaną z pomocą w kontaktach z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Oferujemy Państwu wykonanie usług archeologicznych w zakresie:

  • kwerendy archiwalnej,
  • archeologicznych badań powierzchniowych,
  • archeologicznych badań sondażowych, wyprzedzających i ratowniczych badań archeologiczno - architektonicznych,
  • nadzorów archeologicznych podczas prac ziemnych,
  • naukowego opracowania wyników badań archeologicznych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania w/w prac.