Glinik 2015

Od stycznia do listopada 2015 roku na  zlecenie  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim w podgorzowskim Gliniku prowadziliśmy ratownicze badania archeologiczne. Miały one związek z realizacją inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego gmin MG-6”. W trakcie prac wykopaliskowych przebadano 1200 m terenu pod budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Pozyskano nieliczny materiał zabytkowy: 4 fragmenty kafli, fragmenty butelek szklanych (XIX w.), 5 monet, sprzączkę oraz 182 fragmenty ceramiki, głównie nowożytnej.

Badania archeologiczne przeprowadzone w związku z realizacją tego przedsięwzięcia potwierdziły przypuszczenia historyków, że wieś Glinik w obecnej lokalizacji posiada metrykę nowożytną – XVIII-wieczną. Nawarstwienia z okresu nowożytnego (XVIII-XX wiek) zarejestrowano na ul. Brzozowieckiej, Lipowej i Podgrzybkowej. Na odnotowanie zasługuję również fakt ujawnienia fragmentów ceramiki pradziejowej, wstępnie datowanej na okres wpływów rzymskich – ul. Brzozowiecka i Podgrzybkowa. Można więc przypuszczać, że ludność w pierwszych wiekach naszej ery penetrowała obszar obecnego Glinika.