grudzień 2023 - Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Od 2012 r. dyrektor MTK przyznaje honorowe wyróżnienia dla tych, którzy bezinteresownie pomagają nam w naszej działalności. Pomoc ta przejawia się w różnej formie: od udostępniania materiałów i informacji, przekazywania zabytków, propagowania działalności muzeum, pomoc w rozwiązywaniu problemów, publikowanie w mediach artykułów o naszej pracy aż po wykonywanie prac eksploracyjnych i fizycznych na naszą rzecz. Do tej pory wyróżnionych zostało 19 osób fizycznych i jedno stowarzyszenie. Tegorocznym laureatem został Marcin Wichrowski.

Dział: Aktualności

Przedświąteczne spotkanie w MTK

środa, 20 grudzień 2023 10:36

Od kilkunastu już lat organizowane są przez naszą instytucję spotkania przedświąteczne z udziałem pracowników muzeum, członków Rady Muzeum i Przyjaciół Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Spotkania stały się już tradycją, a co za tym idzie, powtarzalny jest też ich scenariusz. Tegoroczne spotkanie miało miejsce w sali wykładowej w naszej siedzibie w piątek 15 grudnia.

Dział: Aktualności

Cyfrowa inwentaryzacja piwnic zamku

środa, 20 grudzień 2023 10:33

Ruina zniszczonego podczas wojny kostrzyńskiego zamku po raz pierwszy stała się przedmiotem zainteresowania polskich naukowców pod koniec lat 50., kiedy powstało Studium historyczne dla planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna autorstwa Edwina Rozenkranza z Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie. Kolejne materiały powstały w roku 1957, kiedy to zespół z Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Gdańskiej wykonał inwentaryzację pomiarową a dwa lata później zespół z Politechniki Warszawskiej wykonał inwentaryzację fotogrametryczną. Kolejne opracowanie historyczne obiektu pochodzi z roku 1962. Zamek został wpisany do rejestru zabytków w czerwcu 1963 r. Zaledwie 5 lat później zapadła haniebna decyzja o jego wyburzeniu. Do dzisiaj przetrwały jedynie zniszczone i zagruzowane piwnice zamkowe.

Dział: Aktualności