Marcin Wichrowski – od pracownika do przyjaciela

Od 2012 r. dyrektor MTK przyznaje honorowe wyróżnienia dla tych, którzy bezinteresownie pomagają nam w naszej działalności. Pomoc ta przejawia się w różnej formie: od udostępniania materiałów i informacji, przekazywania zabytków, propagowania działalności muzeum, pomoc w rozwiązywaniu problemów, publikowanie w mediach artykułów o naszej pracy aż po wykonywanie prac eksploracyjnych i fizycznych na naszą rzecz. Do tej pory wyróżnionych zostało 19 osób fizycznych i jedno stowarzyszenie. Tegorocznym laureatem został Marcin Wichrowski.

Mimo, iż pracę w MTK zakończył już 6 lat temu, to po tym okresie nigdy nie odmówił nam bezinteresownego wsparcia w naszej pracy: czy to jako prelegent, czy jako przewodnik, czy jako tłumacz, czy też jako ekspert podczas niejednej konferencji. W roku 2023 zdarzyło się to choćby podczas Nocy Muzeów w maju, podczas konferencji na temat fortecznych parków kulturowych w październiku, czy podczas wizyty przedstawicieli stowarzyszenia Forte Cultura.  Często miało to miejsce w dni wolne od pracy. Zawsze też mogliśmy liczyć na jego wiedzę i uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące historii naszego miasta-twierdzy. Gratulujemy i dziękujemy!


Marcin Wichrowski – kostrzynianin od urodzenia, absolwent kostrzyńskich szkół i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk, pasjonat fortyfikacji, autor wielu opracowań i publikacji na temat umocnień, twierdzy Kostrzyn, i nie tylko, prelegent, przewodnik, tłumacz, były pracownik Muzeum Twierdzy Kostrzyn (2008-2017). Obecnie zatrudniony we Wspólnym Sekretariacie programu Interreg Va Brandenburgia-Polska we Frankfurcie.