Przedświąteczne spotkanie w MTK

Od kilkunastu już lat organizowane są przez naszą instytucję spotkania przedświąteczne z udziałem pracowników muzeum, członków Rady Muzeum i Przyjaciół Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Spotkania stały się już tradycją, a co za tym idzie, powtarzalny jest też ich scenariusz. Tegoroczne spotkanie miało miejsce w sali wykładowej w naszej siedzibie w piątek 15 grudnia.

Jak zawsze rozpoczął je dyrektor Ryszard Skałba, który przy pomocy przygotowanej prezentacji przedstawił rok funkcjonowania muzeum. Na dwustu fotografiach zaprezentowane zostało całe spektrum tegorocznej działalności naszej placówki: od wydarzeń, imprez i wystaw, poprzez wycieczki muzealne, konferencje, seminaria, prelekcje, działalność edukacyjną i badania archeologiczne. Przypomniane zostały remonty i inwestycje, główne działania mające na celu poprawę infrastruktury muzealnej i wystawienniczej, jak i najważniejsze zakupy wyposażenia. Zaprezentowana została nasza aktywność na zewnątrz i wizyty najważniejszych gości w naszym muzeum. Kolejne punkty prezentacji poświęcone były realizowanym przez nas projektom, pozyskanym zabytkom czy też naszej działalności turystycznej i wydawniczej oraz obecności w mediach.

Po prezentacji naszej działalności pracownicy w podziękowaniu za zaangażowanie i wykazaną inicjatywę zostali uhonorowani nagrodami finansowymi. Oczywiście tradycyjnie też podziękowano wszystkim ludziom dobrej woli, wolontariuszom i sponsorom, którzy świadczyli nam bezinteresowną pomoc.

Jak co roku, z małą przerwą w latach 2019-2020, nadano kolejnej osobie tytuł „Przyjaciela MTK”. Tegorocznym laureatem został Marcin Wichrowski, który jest pierwszym byłym pracownikiem muzeum wyróżnionym tym tytułem.

Cała uroczystość zakończyła się świąteczną kolacją z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi.

Wśród gości nie zabrakło tym razem burmistrza Andrzeja Kunta oraz wiceburmistrza Zbigniewa Biedulskiego, którzy mimo zaproszeń na spotkania wigilijne od innych instytucji i organizacji znaleźli czas, aby dotrzeć również na naszą uroczystość. Wszystkim gościom, którzy przyjęli nasze zaproszenie, serdecznie dziękujemy!