Wycieczka Miasta Nowej Marchii

wtorek, 26 lipiec 2016 14:50 Opublikował: Jerzy Dreger

Muzeum Twierdzy Kostrzyn organizuje co roku z okazji Dni Twierdzy wycieczkę krajoznawczą. W tym roku tematem i celem wycieczki będą „Miasta Nowej Marchii” – Chojna, Trzcińsko Zdrój i Myślibórz. Termin wycieczki – niedziela 28 sierpnia.

Prace porządkowe przy siedzibie MTK

niedziela, 17 lipiec 2016 22:13 Opublikował: Tomasz Michalak

Obiekt stanowiący naszą nową siedzibę od dawna nie był odnawiany. W ubiegłym roku udało się odremontować część budynku wewnątrz, dzięki temu mogliśmy przenieść się z zajmowanego wcześniej baraku. Przed nami jednak jeszcze wiele pracy, ale to zadanie na przyszłość. Samo otoczenie budynku znajduje się również w nie najlepszym stanie. Krok po kroku próbujemy przywrócić mu przyzwoity wygląd.

XIV Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości

piątek, 08 lipiec 2016 08:34 Opublikował: Jerzy Dreger

Muzeum Twierdzy Kostrzyn ma zaszczyt zaprosić na studencko–doktorancką Ogólnopolską Konferencję Studentów Historyków Wojskowości odbywającą się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 17–19. 11. 2016 r. Jest to już XIV edycja tej cyklicznej konferencji, będącej największą i najstarszą konferencją poświęconą historii wojskowej na szczeblu studenckim.

Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną Dni Twierdzy

poniedziałek, 04 lipiec 2016 09:53 Opublikował: Tomasz Michalak

W dniach 26-28.08.2016 odbędą się tradycyjne, siedemnaste już Dni Twierdzy Kostrzyn. Aby w dobrej kondycji fizycznej móc uczestniczyć w licznych przedstawieniach, prezentacjach i koncertach konieczne jest uzupełnienie utraconej energii. O dostarczenie również strawy dla ciała musi zadbać stoisko gastronomiczne z odpowiednią ofertą dla widzów i gości w różnym wieku.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby MTK

piątek, 01 lipiec 2016 15:26 Opublikował: Tomasz Michalak

Od lutowej przeprowadzki Muzeum Twierdzy z baraku po byłych służbach celnych do budynku po Straży Granicznej minęło kilka miesięcy. W okresie tym trwały prace zmierzające do wyposażenia nowej siedziby w niezbędne urządzenia i instalacje. Pierwszym pomieszczenie w pełni wyposażonym była sala konferencyjna. Kolejne sale i gabinety były urządzane sukcesywnie.

Zakończenie kadencji Rady Muzeum

piątek, 01 lipiec 2016 15:25 Opublikował: Tomasz Michalak

Rada Muzeum Twierdzy Kostrzyn została powołana Uchwałą Rady Miasta z dnia 29 marca 2012 r. W jej skład weszli: dr Marek Golemski, Józef Piątkowski, Paweł Rychterski, Ireneusz Materyński oraz z ramienia Rady Miasta radny Piotr Tadla. Przewodniczącym Rady wybrany został Józef Piątkowski, a po jego rezygnacji Ireneusz Materyński.

Wycieczka rowerowa do Kuhbrücke i Bleyen

piątek, 01 lipiec 2016 15:23 Opublikował: Tomasz Michalak

Przełożona z 17 na 29 czerwca wycieczka rowerowa po miejscowościach leżących na lewym brzegu Odry tym razem odbyła się bez przeszkód. Wprawdzie na samym starcie jej 20 uczestników musiało poszukać schronienia przed intensywnym, ale krótkotrwałym deszczem, ale następne godziny upłynęły pod znakiem słonecznej pogody.

Oznakowanie dla turystów z Niemiec

środa, 29 czerwiec 2016 14:31 Opublikował: Tomasz Michalak

Nasz nowy obiekt „odziedziczony” po Straży Granicznej wymaga sporych nakładów remontowych. Dlatego też przed kompleksową renowacją budynku  nie inwestujemy w docelowe oznakowanie  naszej siedziby.

Zabezpieczenie zabytków w Muzeum

środa, 29 czerwiec 2016 14:30 Opublikował: Tomasz Michalak

Nowa siedziba, nowe wymagania. Odpowiednie akty prawne nakładają na muzea obowiązki obce innym instytucjom kultury, jak choćby zabezpieczenie i ochrona zabytków.  Dla ich ochrony założona została w siedzibie Muzeum Twierdzy instalacja alarmowa, która zabezpiecza cały obiekt, w tym część obecnie jeszcze nieużytkowaną.

Pozytywne decyzje sądowe

środa, 29 czerwiec 2016 14:29 Opublikował: Administrator

Zajadła walka prowadzona od kilku lat przez niejakiego Klausa Ahrendta przeciwko Muzeum Twierdzy Kostrzyn, jego dyrektorowi i pracownikom  (donosy do prokuratury, skargi kierowane do Rady Miasta, Burmistrza, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, pozwy do sądów w Słubicach, Gorzowie, Szczecinie i Berlinie, interwencje policji i Straży Miejskiej, kłamliwe materiały w mediach itp.) dobiega powoli końca.