Patriotyczna pogadanka dla przedszkolaków

Współpraca Muzeum Twierdzy Kostrzyn z Przedszkolem Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników przy realizacji zajęć związanych z Dniem Niepodległości ma już swoją trzyletnią tradycję. W przededniu Dnia Niepodległości nasz muzealny specjalista ds. edukacji Jerzy Dreger po raz kolejny zaprezentował przedszkolakom w historycznym mundurze 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka symbole i tradycje narodowe oraz elementy historycznego umundurowania żołnierzy.

Za tło służył mu odpowiedni wystrój sali i oprawa. Dzieciom w wieku od 4 do 6 lat przypadło do gustu spotkanie z historią "na żywo". Można było dotknąć i obejrzeć przyniesione z Muzeum eksponaty, przymierzyć hełmy i mundury. Nie zabrakło też elementów ściśle związanych z naszym świętem, jak odśpiewanie hymnu narodowego. Za rok spotykamy się ponownie!