„Mamy Niepodległą” - gra terenowa

W dniu 10.11. br. młodzież Zespołu Szkół uczciła Święto Niepodległości biorąc udział w zorganizowanym przez drużynę harcerską działającą przy szkole w terenowej grze historycznej pt. „Mamy Niepodległą”. Uczniowie pięciu klas mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy historycznej, znajomości pieśni patriotycznych, umiejętności strzeleckich i udzielania pierwszej pomocy.

Punkty kontrolne gry zlokalizowano na terenie Kostrzyna, a dwa ostatnie na terenie Starego Miasta m .in. (strzelnicę). Podsumowanie miało miejsce przy Bastionie Filip, gdzie wręczono nagrody i wyróżnienia dla uczestników i zorganizowano przy współpracy z Muzeum Twierdzy na zakończenie zimnego, aczkolwiek interesującego dnia, ognisko.  W imprezie wzięło udział łącznie ponad 120 uczniów z opiekunami. Zachęcamy do naśladownictwa!