Nagroda Jana za rok 2016 przyznana

Współpracujące z Muzeum Twierdzy Kostrzyn Stowarzyszenie Historii Kostrzyna (Verein für die Geschichte Küstrins) przyznało po raz czwarty ustanowioną przez siebie "Nagrodę Jana". Wręczenie nagrody miało miejsce w dniu 16.10.2016 r. tradycyjnie  w Domu Kultury w  Küstrin-Kietz. 

Tegorocznym laureatem  został urodzony w 1931 r. w Kostrzynie Horst Herrmann – obecnie mieszkaniec Frankfurtu nad Odrą. Do 1945 r. mieszkał na Starym Mieście przy ul. Szkolnej 50 (Schulstraße 50). Ciekawostką jest fakt, że właśnie ten dom wynajmował w okresie od 19.11.1730 do 26.02.1732 r. po opuszczeniu więzienia w wieży kostrzyńskiego zamku książę Fryderyk (późniejszy król Prus Fryderyk Wielki). Stowarzyszenie wyróżniło p. Herrmanna za zasługi w badaniu i publikowaniu materiałów dotyczących historii Kostrzyna oraz za aktywną pracę w Stowarzyszeniu. Poprzednimi laureatami byli nieżyjący już dr Herbert Tamm (2013), Fritz Kohlase (2014) i Rudi Vogt (2015). W imieniu MTK gratulacje wyróżnionemu złożył i wręczył drobny upominek dyrektor Ryszard Skałba.