Konferencja nauczycieli historii w MTK

wtorek, 08 październik 2019 15:51 Opublikował: Tomasz Michalak

W marcu br. mała delegacja MTK (dyr. Ryszard Skałba oraz specjalista ds. edukacji Jerzy Dreger) złożyła wizytę w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie, gdzie spotkała się z Radosławem Jaroszewiczem – konsultantem ds. edukacji geograficznej. To wówczas padło pytanie z naszej strony, czy przedstawiciel Muzeum Twierdzy mógłby podczas dorocznych konferencji metodycznych nauczycieli historii i geografii zaprezentować Stare Miasto, twierdzę i Muzeum Twierdzy Kostrzyn jako miejsce docelowe dla wycieczek grup szkolnych. Nasza propozycja została zaakceptowana i pod koniec sierpnia Jerzy Dreger wziął udział w dwóch takich spotkaniach.

Zaproszenie na Dzień Jedności Niemiec

wtorek, 08 październik 2019 15:50 Opublikował: Tomasz Michalak

Na zaproszenie konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec Hansa Jörga Neumanna dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn Ryszard Skałba wziął w dniu 3 października br. udział w uroczystym przyjęciu zorganizowanym z okazji Dnia Jedności Niemiec. Przyjęcie miało miejsce w budynku Konsulatu Generalnego we Wrocławiu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele świata polityki, kultury i nauki, gospodarki, instytucji samorządowych, mediów i organizacji pozarządowych.

Projekt Pałac Klessin

środa, 02 październik 2019 12:17 Opublikował: Tomasz Michalak

Niewielka miejscowość Klessin położona po drugiej stronie Odry koło Podelzig (na wysokości Pamięcina, ok. 15 km na południe od Kostrzyna) była areną krwawych walk w marcu 1945 r. Około 200 żołnierzy niemieckich przez 10 tygodni (w tym 2 w okrążeniu) broniło się w rejonie pałacu i majątku Klessin przed atakami Armii Czerwonej.

Z wizytą w Słubfurcie

środa, 02 październik 2019 12:16 Opublikował: Tomasz Michalak

Ostatnia tegoroczna wycieczka muzealna poprowadziła uczestników do nadgranicznego dwumiasta Słubic i Frankfurtu nad Odrą. W pierwszej kolejności zwiedziliśmy Słubice, będące niegdysiejszą dzielnicą Frankfurtu.

I Kongres Muzeów Lubuskich

piątek, 20 wrzesień 2019 12:45 Opublikował: Tomasz Michalak

Na zaproszenie dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim pani Ewy Pawlak uczestniczyliśmy w dniu 16.09. br. w  I Kongresie Muzeów Lubuskich. Było to jak widać po nazwie pierwsze spotkanie muzealników naszego województwa mające na celu integrację środowiska, wymianę poglądów i zajęcie stanowiska w kluczowych dla muzealnictwa kwestiach trapiących tą część instytucji kultury.

Muzealnik poszukiwany

wtorek, 10 wrzesień 2019 15:41 Opublikował: Tomasz Michalak

Muzeum Twierdzy Kostrzyn poszukuje pracownika na stanowisko muzealnika. W zakresie obowiązków zawarto m. in. naukowe opracowywanie oraz udostępnianie dóbr kultury znajdujących się w muzeum, udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum, prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowego zbiorów, opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych, pełnienie funkcji przewodnika muzealnego.

Krzysztof Socha odznaczony!

wtorek, 10 wrzesień 2019 15:41 Opublikował: Tomasz Michalak

7 września br. we Wschowie miała miejsce ogólnopolska inauguracja 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Imprezy odbywały się m.in. w ratuszu, w Muzeum Ziemi Wschowskiej, na rynku i lapidarium. Przygotowano wykłady prezentujące Wschowę i zabytki, koncerty, wspólne spacery, prezentacje, wystawy. Celem była edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Wykopy na ICT zakończone

wtorek, 10 wrzesień 2019 15:39 Opublikował: Tomasz Michalak

Muzeum Twierdzy Kostrzyn zakończyło prace wykopaliskowe prowadzone na wielokulturowym stanowisku archeologicznym w Drzewicach (dzielnica Kostrzyna). Badania miały charakter ratowniczy i wykonywano je na zlecenie firmy ICT Poland. W trakcie prac zarejestrowano prawie 40 obiektów nieruchomych związanych z osadnictwem ludnością kultury łużyckiej (sprzed ok. 2,5 tys. lat) oraz z osadnictwem z pierwszych wieków naszej ery. Pozyskano mnóstwo fragmentów ceramiki pochodzącej z potłuczonych naczyń glinianych, kości zwierzęce będące odpadkami pokonsumpcyjnymi oraz przedmioty kamienne i krzemienne.

Frankfurt nad Odrą – uniwersyteckie miasto Kleista

piątek, 06 wrzesień 2019 13:17 Opublikował: Tomasz Michalak

Tym razem proponujemy zwiedzanie na pieszo i autobusem „Europejskiego Dwumiasta Frankfurt nad Odrą/Słubice”, w trakcie którego postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak żyją Niemcy i  Polacy w bliźniaczym mieście? Jak żyją studenci z ok. 70 krajów na progu trzeciego tysiąclecia i jak współpracują ze sobą? Jak Frankfurt nad Odrą rozwijał się na przestrzeni wieków? Dlaczego nazywany jest często miastem Kleista, miastem uniwersyteckim, miastem garnizonowym czy miastem muzyki? Jak po zniszczeniach wojennych Frankfurt i Słubice podniosły się do rangi modelowego Europejskiego Dwumiasta?

Polska Pod Krzyżem - spotkanie modlitewne

piątek, 06 wrzesień 2019 13:16 Opublikował: Tomasz Michalak

Ruina kościoła maryjnego (Marienkirche) od kilkunastu lat jest własnością parafii rzymsko-katolickiej pw. NMP Matki Kościoła Na mocy zawartej umowy opiekę nad tym terenem sprawuje Muzeum Twierdzy. Okazjonalnie odbywają się tu nabożeństwa.