Jubileusz emerytów Straży Granicznej

Jak wiadomo Kostrzyn nad Odrą jest miastem położonym na granicy polsko-niemieckiej. Wprawdzie po wejściu do układu z Schengen zaprzestano stałych kontroli na przejściu granicznym, jednakże granica państwa na Odrze nadal istnieje i nadal w naszym mieście mają miejsca wydarzenia związane z granicą.

9 września miały miejsce w naszym mieście centrale obchody jubileuszu 25lecia Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Główna uroczystość odbyła się na Placu Wojska Polskiego, gdzie pojawili się nie tylko pogranicznicy- emeryci z całej Polski, ale również oficjele mundurowi i cywilni niemałej rangi, wśród nich komendant nadodrzańskiego oddziału SG gen. bryg. Tomasz Michalski i przewodniczący Związku Sławomir Matusewicz. Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu polskiego hymnu w obecności pocztów sztandarowych głos zabrali organizatorzy i goście. Ważnym punktem było odznaczenie sztandaru Związku oraz wręczenie odznaczeń. W gronie wyróżnionych znalazł się dyrektor Muzeum Twierdzy Ryszard Skałba, który otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Związku”. Była to forma podziękowania emerytów SG za dotychczasową dobrą współpracę z naszą instytucją. Przypomnijmy, iż oprócz wydania przez muzeum publikacji na temat historii kostrzyńskiej placówki WOP i SG (do nabycia w muzeum) w roku 2017 miało miejsce na Starym Mieście spotkanie pograniczników polskich i niemieckich z okazji 25-lecia, a 5 lat później z okazji 30-lecia otwarcia przejścia granicznego w Kostrzynie. Oba wydarzenia współorganizowało MTK. Nie można zapomnieć, że nasza siedziba znajduje się w byłym obiekcie Straży Granicznej.

Po części oficjalnej miał miejsce koncert orkiestry Morskiego Oddziału SG z Gdańska połaczony z musztrą paradną. Na Placu WP ustawiona została też wystawa okolicznościowa dotycząca ochrony granic państwowych oraz symboliczny punkt graniczny, który „obsługiwali” żołnierze przedwojennych służb granicznych w historycznym umundurowaniu. Ustawione też było stoisko, na którym można było nabyć książki związane ze służbą na granicy, w tym książkę wydaną przez nasze muzeum. Następnie uczestnicy przenieśli się na Stare Miasto, gdzie po projekcji filmu o historii Związku w sali wykładowej MTK posadzony został na placu przed muzeum „Dąb Pamięci” z odpowiednią tabliczką pamiątkową. Uczestnicy spotkania skorzystali z oferty muzeum i udali się na spacer po Starym Mieście z naszym przewodnikiem, a po jej zakończeniu miała miejsce mniej oficjalna część integracyjna spotkania w ustawionym przez nas namiocie. Należy tylko żałować, że świadkami tej ważnej i ciekawej uroczystości była tylko niewielka grupa mieszkańców Kostrzyna.