Sprzątanie „starej bazy”

W latach 90. w związku ze wzrostem ilości osób, które zainteresowały się historią Kostrzyna i osobiście zaplanowały wizytę w tym miejscu, władze miasta podjęły decyzję o oczyszczeniu terenu Starego Miasta, aby zwiedzający mogli bezpiecznie poruszać się po tym obszarze. Odgruzowano ulice i place oraz pozostałości zamku, kościoła i umocnienia twierdzy.

Część prac wykonano w tzw. „czynie społecznym”, ale główny ciężar spoczął na ekipie zatrudnionej przez miasto pod kierownictwem śp. Włodzimierza Czajkowskiego. W okolicach Bramy Berlińskiej powstała wówczas baza magazynowa i materiałowa wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników. Był to barak mieszkalny, szopa, kilka metalowych kontenerów, toi-toi itp. Po zakończeniu prac i wyprowadzeniu się ekipy baza wraz z wyposażeniem pozostała opuszczona i z czasem uległa degradacji. Kilka lat temu złożyliśmy wniosek do właściciela terenu (Miasto Kostrzyn) o przekazanie nam go wraz z „dobrodziejstwem inwentarza”. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji przystąpiliśmy stopniowo do porządkowania, co nie było łatwym zadaniem. W pierwszej kolejności rozebraliśmy przegniłe obiekty drewniane (barakowóz, szopa) oraz wywieźliśmy wszelkie zdewastowane elementy wyposażenia do punktu odbioru odpadów. Jedynie metalowe kontenery nadawały się do dalszego użytkowania. Udało się nam też odnowić starą szafę sejfu (niestety, pustego), którą wykorzystujemy w biurze. Działania te kosztowały nas wiele pracy i kilka tysięcy złotych. Teren dorowadziliśmy do porządku, na wiosnę planujemy przeprowadzić prace ziemne i już teraz myślimy nad nowymi formami jego zagospodarowania. A może znajdzie się ktoś  chętny na uruchomienie w tym miejscu w sezonie letnim „Baru pod Brzozami”?