Fragment mostu warciańskiego trafił do muzeum

Tak się zbiegło w czasie, że w Kostrzynie nad Odrą budowane są dwa nowe mosty: most kolejowy na Odrze i most drogowy na Warcie. Historyczne budowle zastępowane są nowymi, nowoczesnymi obiektami. Ale kostrzyńskie mosty, to przecież „kawał historii” miasta nad trzema rzekami. Jako placówka muzealna staramy się tę historię w miarę możliwości zachować i pielęgnować.

W ubiegłym roku udało się nam pozyskać do naszych zasobów muzealnych od wykonawcy prac przy moście kolejowym, firmy Sächsische Bau GmbH z Drezna, element konstrukcji rozbieranego mostu. Element ten prezentowany jest na naszej ekspozycji w Bastionie Filip. Był to też przyczynek do powstania opracowania dziejów przepraw mostowych przez Odrą w Kostrzynie, zarówno drogowych i kolejowych autorstwa ówczesnego pracownika MTK Jerzego Dregera. Materiał ten można znaleźć na naszej stronie „startowej” (dotychczas odnotowaliśmy ponad 880 pobrań).

Od kilku tygodni trwa rozbiórka mostu drogowego na Warcie. I podobnie jak w przypadku mostu odrzańskiego wystąpiliśmy do z wnioskiem o przekazanie do naszych zasobów fragmentów mostu, który przechodzi do przeszłości, a który tak bardzo był wpisany w kostrzyński krajobraz i kostrzyńską codzienność. Również ta prośba uzyskała akceptację i w dniu dzisiejszym od wykonawcy prac, warszawskiej firmy Warbud, odebraliśmy fragment charakterystycznej balustrady, kilka elementów stalowych oraz tablicę z nazwą rzeki. Podobnie jak fragment mostu kolejowego posłużą one za element ekspozycji w Bastionie Filip z odpowiednimi opisami. Będzie je można obejrzeć w nowym sezonie turystycznym w 2024 r. Być może powstanie też przy tej okazji podobne opracowanie na temat kostrzyńskich mostów warciańskich. Serdecznie dziękujemy tą drogą firmie Warbud, a w szczególności kierownikowi kontraktu p. Rafałowi Chrostowskiemu oraz kierownikowi budowy p. Andrzejowi Piotrowskiemu. Cieszymy się, że „muzealnicy” znaleźli zrozumienie u „budowlańców” i fragment historycznego mostu zostanie zachowany dla potomnych.