Konferencja Historyków Wojskowości we Wrocławiu

poniedziałek, 21 listopad 2016 12:02 Opublikował: Tomasz Michalak

W dniach 16 – 19 listopada w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości. Jest to konferencja cykliczna, rokrocznie gromadząca na swoich obradach przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich oraz instytucji badawczych z całego kraju. Organizatorem w imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego było działające przy nim Koło Naukowe Historyków Wojskowości. Konferencja została objęta przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn patronatem honorowym.

Konferencja archeologiczna w Gorzowie

poniedziałek, 21 listopad 2016 12:01 Opublikował: Tomasz Michalak

W dniach 17-18 listopada 2016 roku w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie odbyła się konferencja „Ziemia – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony”. Było to kolejne spotkanie z rozpoczętego w 2008 roku cyklu poświęconego roli żywiołów w życiu człowieka. Wcześniejsze spotkania dotyczyły roli ognia i wody.

Akcja oczyszczania Bastionu Filip

poniedziałek, 21 listopad 2016 12:00 Opublikował: Tomasz Michalak

Trudne warunki mikroklimatyczne panujące w Bastionie Filip (wilgoć, niska temperatura) nie wpływają pozytywnie na wyposażenie elektroniczne i na eksponaty prezentowane na naszej ekspozycji muzealnej. Staramy się mimo to na bieżąco utrzymywać pomieszczenia w stanie jak najbardziej przyjaznym zarówno dla prezentowanych zabytków jak i dla odwiedzających podziemia turystów.

Start naszej strony w wersji DE!

wtorek, 15 listopad 2016 13:13 Opublikował: Tomasz Michalak

Wystartowała! Po wielu tygodniach żmudnego tłumaczenia dość specjalistycznych tekstów przez pracownika MTK Julię Bork przy współpracy naszego dokumentalisty Marcina Wichrowskiego w dniu dzisiejszym uruchomiliśmy niemieckojęzyczną wersję naszej strony internetowej.

Badania archeologiczne w Górzycy

wtorek, 15 listopad 2016 13:10 Opublikował: Tomasz Michalak

W okresie od 31 sierpnia do 31 października br. prowadziliśmy w Górzycy sondażowe prace archeologiczne. Ich celem była weryfikacja wyników badań nieinwazyjnych z 2013 r., które przeprowadzono w miejscu prawdopodobnej lokalizacji siedziby biskupów lubuskich. Tegoroczny sezon wykopaliskowy przyniósł wiele interesujących odkryć.

Patriotyczna pogadanka dla przedszkolaków

czwartek, 10 listopad 2016 15:21 Opublikował: Tomasz Michalak

Współpraca Muzeum Twierdzy Kostrzyn z Przedszkolem Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników przy realizacji zajęć związanych z Dniem Niepodległości ma już swoją trzyletnią tradycję. W przededniu Dnia Niepodległości nasz muzealny specjalista ds. edukacji Jerzy Dreger po raz kolejny zaprezentował przedszkolakom w historycznym mundurze 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka symbole i tradycje narodowe oraz elementy historycznego umundurowania żołnierzy.

„Mamy Niepodległą” - gra terenowa

czwartek, 10 listopad 2016 15:19 Opublikował: Tomasz Michalak

W dniu 10.11. br. młodzież Zespołu Szkół uczciła Święto Niepodległości biorąc udział w zorganizowanym przez drużynę harcerską działającą przy szkole w terenowej grze historycznej pt. „Mamy Niepodległą”. Uczniowie pięciu klas mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy historycznej, znajomości pieśni patriotycznych, umiejętności strzeleckich i udzielania pierwszej pomocy.

Połów karpi w Peitz

czwartek, 03 listopad 2016 00:37 Opublikował: Tomasz Michalak

W dniu 29 października br. na zaproszenie miasta partnerskiego Peitz (Picnjo) na Łużycach gościli wiceburmistrz Kostrzyna Zbigniew Biedulski oraz dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn Ryszard Skałba, którzy wzięli udział w tradycyjnym odłowie karpi ze stawów otaczających miasto.

Rada Muzeum w nowym składzie

czwartek, 03 listopad 2016 00:35 Opublikował: Tomasz Michalak

Uchwałą z dnia 27.10.2016 r. Rada Miasta Kostrzyn powołała nowy skład Rady Muzeum Twierdzy. Członkami RM na lata 2016-2020 zostali: dr Marek Golemski z Gdańska, Ireneusz Materyński,  prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny ze Słubic, Paweł Rychterski oraz z ramienia Rady Miasta radny Michał Kunt.

Nagroda Jana za rok 2016 przyznana

czwartek, 20 październik 2016 12:47 Opublikował: Tomasz Michalak

Współpracujące z Muzeum Twierdzy Kostrzyn Stowarzyszenie Historii Kostrzyna (Verein für die Geschichte Küstrins) przyznało po raz czwarty ustanowioną przez siebie "Nagrodę Jana". Wręczenie nagrody miało miejsce w dniu 16.10.2016 r. tradycyjnie  w Domu Kultury w  Küstrin-Kietz.