Tablica z kościoła w zbiorach Muzeum

Nasz zbiór pamiątek kamieniarskich związanych z historią miasta sukcesywnie się powiększa. Udało nam się dotychczas pozyskać kilka tablic pamiątkowych, które albo zdezaktualizowały się, albo były reliktami minionej epoki, albo też zostały zamienione na inne, tak, jak to miało miejsce w przypadku naszego nowego nabytku.

Jest to tablica poświęcona budowie kościoła parafialnego pw. NMP Matki Kościoła przy ul. Wyszyńskiego. Wykonana w latach osiemdziesiątych XX w. zawierała pewne błędy składniowe i gramatyczne, stąd też zapadła decyzja o zastąpieniu jej nową, co nastąpiło kilka tygodni temu. Dzięki życzliwości proboszcza, ks. dr. Wojciecha Skóry, oraz właściciela firmy kamieniarskiej p. Ryszarda Oliwiaka, udało nam się pozyskać kolejny eksponat do naszej kolekcji. Tablica wraz z innymi podobnymi pamiątkami prezentowana będzie w Bastionie Filip.