Nowy rok – nowy czas pracy Muzeum

Wraz z nadejściem nowego roku wprowadzone zostały w MTK pewne zmiany organizacyjne. Wśród kilku zmian typowo pracowniczych przynajmniej jedna z nich jest istotna dla osób z zewnątrz: zmiana godzin pracy administracji Muzeum. Od 01.01.2017 r. biuro MTK czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

W tym czasie można załatwić wszelkie sprawy wymagające osobistego lub telefonicznego kontaktu z pracownikami MTK. Zaznaczamy, iż ze względu na szereg czynności związanych z naszą pracą (praca w terenie, uczestnictwo w wydarzeniach poza Kostrzynem)  nie zawsze wszyscy są osiągalni, szczególnie w sezonie turystycznym, dlatego też warto telefonicznie umawiać się na spotkania.

Drugą zmianą jest udostępnienie głównego wejścia do naszej siedziby od strony drogi krajowej nr 22 (od strony Urzędu Miasta), które zostało odpowiednio oznakowane. Mamy nadzieję, że zmiany te przyczynią się do jeszcze łatwiejszego odnalezienia nas w labiryncie byłego przejścia granicznego.