Prelekcje rocznicowe

czwartek, 24 marzec 2022 15:07 Opublikował: Tomasz Michalak

Pod koniec marca od wielu lat obchodzona jest rocznica zakończenia walk o Kostrzyn w 1945 r. (wcześniej jako rocznica „wyzwolenia Kostrzyna”). W ostatnim okresie były to organizowane przez nas prezentacje, inscenizacje, wycieczki. W roku bieżącym ze względu na konotacje walk Armii Czerwonej pod Kostrzynem z wojną na Ukrainie prowadzoną przez tężę armię postanowiliśmy ograniczyć obchody do prelekcji zatytułowanej „Walki o Kostrzyn 1945 na bazie archiwalnych fotografii radzieckich”.

Odrzańskie mosty – krótka historia

czwartek, 24 marzec 2022 15:03 Opublikował: Tomasz Michalak

W listopadzie 2021 r. zorganizowaliśmy w ramach projektu "Odra. Nasza rzeka" miniseminarium tematyczne poświęcone jak sam tytuł wskazuje „naszej rzece”. Jednym z prelegentów był pracownik Muzeum Twierdzy Kostrzyn Jerzy Dreger. Zaprezentował on temat historii kostrzyńskich mostów odrzańskich. Jego opowieść sięgnęła wstecz do roku 1650, z którego pochodzi pierwsza znana nam wiarygodna rycina z wizerunkiem mostu drogowego na Odrze.

Walki o Kostrzyn 1945 na bazie archiwalnych fotografii radzieckich - prelekcja

czwartek, 17 marzec 2022 19:45 Opublikował: Tomasz Michalak

Temat walk o Kostrzyn w 1945 r. stanowi jeden z głównych punktów naszych dociekań historycznych. Nic w tym dziwnego, skoro ich pokłosiem jest obecny wygląd Starego Miasta. Poświęcone zostały temu zagadnieniu liczne publikacje, konferencje, spotkania i odczyty. Niejednokrotnie temat ten pojawiał się również w formie wydarzeń o charakterze rekonstrukcyjnym. Z biegiem lat pojawiają się najrozmaitsze materiały źródłowe dotyczące przebiegu walk.

Na pomoc Ukrainie

czwartek, 17 marzec 2022 19:44 Opublikował: Tomasz Michalak

Jak wiadomo w Polsce prowadzona jest zakrojona na szeroką skalę akcja pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy oraz na rzecz obrońców ukraińskiej ziemi przed rosyjskim najeźdźcą. W ciągu trzech tygodni do Polski przybyło ok. 2 mln uchodźców. Miasto Kostrzyn aktywnie włączyło się w organizację zbiórki dóbr materialnych, które transportowane są stąd do wschodnich części naszego kraju i na Ukrainę.

Fragment mostu na wystawie

czwartek, 24 luty 2022 14:14 Opublikował: Tomasz Michalak

Po starym moście kolejowym przez Odrę nie ma już śladu. Trwają zaawansowane praca przy budowie nowej, technicznie zaawansowanej przeprawy. Jak wcześniej już informowaliśmy udało nam się w porozumieniu z wykonawca prac pozyskać metalowy fragment zdemontowanych i pociętych przęseł poprzedniej budowli. Wszak to też element historii nie tylko kolejnictwa, ale i naszego miasta.

Wizyta gości z Ukrainy

czwartek, 24 luty 2022 14:12 Opublikował: Tomasz Michalak

8 lutego br. do Kostrzyna przybyła delegacja z gminy Międzybóż na Ukrainie. Mer Oleksandr Tkach wraz z radnymi gminy przybyli do nas celem poznania zasad funkcjonowania polskiego samorządu. Podczas wizyty została podpisana pomiędzy samorządami deklaracja woli zawarcia umowy partnerskiej służącej umacnianiu stosunków dobrosąsiedzkich.

Coroczne liczenie nietoperzy

czwartek, 24 luty 2022 14:12 Opublikował: Tomasz Michalak

W podziemiach Starego Miasta Kostrzyn (zarówno w tych zagospodarowanych, jak Bastion Filip, jak i w tych opuszczonych jak Bastion Król i piwnice ruin) w okresie zimowym hibernują nietoperze. Szacuje się, że w tym regionie kraju jest to drugie pod względem ilości noclegowisko tych zwierząt (po Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym). Jest to jeden z powodów zamykania obiektów Muzeum Twierdzy dla ruchu turystycznego na czas pobytu w nich „gacków”.

Pierwsze spotkanie nowej Rady Muzeum

czwartek, 03 luty 2022 09:57 Opublikował: Tomasz Michalak

W dniu 26.01.2021 r. miało miejsce inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Rady Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Przypominamy, iż gremium to zostało powołane do życia w roku 2012. Pierwsza kadencja trwała do 2016 r., kolejna do 2020 r. Przez rok trwało ze względu na pandemię „bezkrólewie”. W listopadzie ub. r. Rada Miasta wybrała swą uchwałą nowy skład rady. Nominacje jej członkom wręczył Przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz podczas grudniowego spotkania muzealnego z wojewodą lubuskim.

Małgorzata Jaraczewska-Dreger żegna się z MTK

czwartek, 20 styczeń 2022 14:01 Opublikował: Tomasz Michalak

Po czterech latach zatrudnienia w Muzeum Twierdzy Kostrzyn Małgorzata Jaraczewska-Dreger, nasz muzealnik, bibliotekarz, archiwista, przewodnik, edukator, sprzedawca, bileter, kasjer i pracownik obsługi punktu informacji turystycznej w jednym, kończy pracę w naszej placówce.

RowerKosTer wystartuje na Starym Mieście

czwartek, 20 styczeń 2022 14:00 Opublikował: Tomasz Michalak

Nasze muzeum otwarte jest na wszelkie inicjatywy propagujące Stare Miasto i kostrzyńską twierdzę. Na przestrzeni kilkunastu już lat naszego istnienia gościliśmy wszelkiego rodzaju turystów: przemieszczających się pieszo, biegiem, rowerem, pojazdami mechanicznymi czy drogą wodną. Już dzisiaj informujemy, choć planowanie w obecnej sytuacji epidemiologicznej nadal jest obarczone dużym stopniem ryzyka, że w dniu 9 lipca w godzinach porannych planowany jest na Starym Mieście start rowerowego ultramaratonu „Szlakiem 7 rzek”, których wody łączą zachodnią i wschodnią granicę naszego kraju.