Udana sesja archeologiczna

W 2016 r. w Muzeum Lubuskim  w Gorzowie odbyła się sesja sprawozdawcza archeologów, której celem było zaprezentowanie rezultatów archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie województwa lubuskiego w latach 2016-2017.  Druga sesja miała miejsce rok później w Muzeum Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry. Zorganizowanie kolejnej zadeklarowało wówczas Muzeum Twierdzy Kostrzyn, jednakże z przyczyn obiektywnych nie odbyła się ona jak planowano w 2020 roku, lecz dopiero po wygaśnięciu pandemii koronawirusa.

W dniach 16-17 marca przez salę wykładową w MTK przewinęło się łącznie ok. 60 osób. Wśród gości byli m. in. Wojewódzki Lubuski Konserwator Zabytków w Zielonej Górze dr Barbara Bielinis-Kopeć, jej zastępca, kierownik delegatury gorzowskiej Błażej Skaziński, a także burmistrz Kostrzyna dr Andrzej Kunt, wiceburmistrz Zbigniew Biedulski, przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz i dyrektorzy muzeów ze Świdnicy (Arkadiusz Michalak – też archeolog) oraz Myśliborza (Magdalena Szymczyk). Byli też członkowie Rady Muzeum, przedstawiciele różnych stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zabytków i często wspomagających archeologów podczas prac terenowych, a także mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą. Podczas sesji wygłoszono 33 referaty poruszające szeroką tematykę od epoki kamienia po czasy nam współczesne (w tym dwa wystąpienia archeologów Muzeum Twierdzy). Prelekcje dotyczyły badań na całym obszarze województwa, od Santoka poprzez Gorzów, Kostrzyn, Międzyrzecz, aż po Gubin, Żagań i Zieloną Górę i szereg mniejszych miejscowości. Wystąpienia były bardzo interesujące, badania bardzo zróżnicowane, a ich efekty niezwykle ważne z naukowego punktu widzenia. Na szczególne wyróżnienie zasługują archeolodzy MTK Julianna Sójkowska-Socha oraz Krzysztof Socha, którzy przy pomocy innych pracowników muzeum wręcz perfekcyjnie przygotowali i przeprowadzili sesję. Ustalono, że IV Lubuska Sesja Sprawozdawcza odbędzie się za dwa lata w Gorzowie Wlkp. Postanowiono też wydać w formie pisanej materiały z dotychczasowych trzech sesji, co pozwoli na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i na spopularyzowanie wyników badań archeologicznych na terenie województwa. Wszystkim uczestnikom i gościom serdecznie dziękujemy za czynne uczestnictwo w sesji!