„Pamięć łączy” – konferencja

W ramach projektu „Miejsca pamięci nad Odrą i Wartą" partnerzy projektu Miasto Seelow (partner wiodący), Miasto Kostrzyn nad Odrą i Gmina Słońsk przeprowadziły remonty trzech zabytkowych obiektów na swoim terenie (Seelow – dworzec kolejowy, Kostrzyn – willa Wagenera, Słońsk – ośrodek kultury). Partnerzy opracowali też instrumenty i metody, aby wspólnie chronić i wzmocnić wyjątkowy krajobraz pamięci w regionie Odry i Warta oraz wykorzystać i wypromować go jako szczególny walor turystyczny.

21.03. w Seelow miała miejsce konferencja podsumowującej projekt, do udziału w której zaproszono również przedstawicieli kilkunastu polskich i niemieckich muzeów i stowarzyszeń funkcjonujących w szeroko rozumianym krajobrazie pamięci historii pogranicza. Ich przedstawiciele (z ramienia MTK dyr. Ryszard Skałba) zaprezentowali swoje instytucje, które razem mają znaczący potencjał wytworzenia zrównoważonej oferty turystycznej o międzynarodowej sile oddziaływania. Zaproponowano utworzenie transgranicznej sieci z marką „Pamięć łączy”. Uczestnicy podpisali odpowiednie porozumienie o planowanej współpracy. Warto dodać, że w naszym regionie doliczono się 170 miejsc pamięci. W konferencji wzięli udział również inni przedstawiciele nasze go miasta z burmistrzem Andrzejem Kuntem na czele i z silną reprezentacją KCK. To kolejna inicjatywa mająca na celu wspólne promowanie naszego regionu. Czas pokaże, czy zamierzenia partnerów zostaną zrealizowane i przyczynią się do wzrostu liczby turystów, co jest jednym z celów zawartego porozumienia.