Sesja archeologów w Kostrzynie nad Odrą

Od 2016 r. środowisko archeologiczne województwa lubuskiego organizuje sesje naukowe z udziałem archeologów prowadzących badania w naszym regionie. Ich celem jest  zaprezentowanie rezultatów najnowszych badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie województwa lubuskiego.

Dotychczas odbyły się dwie takie sesje, w 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim i w 2018 r. w Świdnicy k. Zielonej Góry. Zaprezentowane wówczas wystąpienia pokazały niezwykle bogate zasoby dziedzictwa archeologicznego województwa lubuskiego, ale również poważne zagrożenia i wyzwania, które stoją przed tą dziedziną nauki.

Kolejna, III sesja, miała odbyć się w Kostrzynie nad Odrą w 2020 r. Jednak z powodu wybuchu pandemii i wprowadzonych ograniczeń Organizatorzy zmuszeni zostali do przełożenia jej na inny termin. 

Po ustaniu pandemii wróciliśmy do tematu i w związku z tym serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III Lubuskiej Sesji Sprawozdawczej z badań archeologicznych na terenie województwa lubuskiego w latach 2018-2022 (szczegółowy program poniżej). Sesja będzie miała miejsce w dniach 16 i 17 marca 2023 r. w sali wykładowej Muzeum Twierdzy Kostrzyn przy ul. Granicznej 1.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich archeologów prowadzących badania wykopaliskowe na obszarze Środkowego Nadodrza oraz osoby zainteresowane archeologią tego regionu. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko odbędzie się zgodnie z planem. Jest to spotkanie otwarte, oczywiście z wolnym wstępem.