Obchody rocznicowe w Słońsku (KZ Sonnenburg)

W 1933 roku na terenie starego więzienia w Sonnenburg (obecnie Słońsk) niemieccy naziści założyli jeden z pierwszych obozów koncentracyjnych na terenie Trzeciej Rzeszy. Więziono w nim początkowo przeciwników politycznych – głownie komunistów i socjaldemokratów niemieckich. Obóz przekształcono wkrótce w ciężkie więzienie, do którego w czasie II wojny światowej kierowano jeńców wielu narodowości. Byli wśród nich między innymi Polacy, Belgowie, Luksemburczycy, Holendrzy, Norwegowie, Francuzi, Rosjanie czy Jugosłowianie.

W nocy z 30 na 31 stycznia 1945 r., na dwa dni przed zajęciem Słońska przez jednostki Armii Czerwonej, niemieccy faszyści rozstrzelali 819 więźniów obozu Sonnenburg. Od wielu lat organizowane są obchody w rocznicę tego bestialskiego mordu. Tegoroczne uroczystości  miały miejsce 27 stycznia. Wśród obecnych gości byli m. in. wojewoda lubuski Władysław Dajczak i konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Martin Kremer. Na zaproszenie wójta gminy Słońsk przybyli również przedstawiciele duchowieństwa, stowarzyszeń, instytucji państwowych i samorządowych oraz mieszkańcy. Kostrzyn nad Odrą reprezentowali radny Michał Kunt oraz dyrektor Muzeum Twierdzy Ryszard Skałba.

Po mszy św. w miejscowym kościele uczestnicy przemieścili się na teren przy Muzeum Martyrologii, które funkcjonuje od 1974 r. i zajmuje się działalnością obozu Sonnenburg. Po wygłoszonych przemówieniach i apelu poległych nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem pomordowanych. Towarzyszyła temu kompania honorowa WP, która oddała salwę honorową. Uczestnicy złożyli również wiązanki kwiatów na cmentarzu w Słońsku, gdzie znajdują się masowe groby zamordowanych jeńców. Obchody zakończyły się prezentacjami artystycznymi w świetlicy w Przyborowie. Była to też okazja do bezpośrednich kontaktów i rozmów. Konsul RFN przyjął zaproszenie dyr. Skałby do złożenia wizyty w Muzeum Twierdzy Kostrzyn, co nastąpi być może jeszcze w tym roku.