Nowi pracownicy muzeum

wtorek, 05 kwiecień 2022 15:33 Opublikował: Tomasz Michalak

W pierwszym kwartale br. odeszła od nas dwójka pracowników, którzy w poszukiwaniu nowych wyzwań i rozwoju znaleźli zatrudnienie w stolicy. Jest to dość dotkliwe osłabienie naszego potencjału kadrowego, gdyż fachowców i pasjonatów, którzy chcieliby pracować w muzeum w małym miasteczku, nie ma zbyt wielu. Ale życie nie znosi próżni i luka została zapełniona!

Pradawny gród na Warnikach?

piątek, 01 kwiecień 2022 12:55 Opublikował: Tomasz Michalak

Jak już ostatnio pisaliśmy, na kostrzyńskich Warnikach sporo się dzieje. Badania archeologiczne związane z budową nowej drogi trwają już od kilku miesięcy, a praktycznie każdy dzień tych badań dostarcza nam niespodzianek i zaskakujących odkryć. Wszystkiego się możemy spodziewać, a 200 odkrytych obiektów mówi samo za siebie. Wydawało się, że nic nas już nie potrafi zaskoczyć, aż do wczoraj. W trakcie prac natrafiono bowiem na fragmenty elementów drewnianych!!!

Dzień turystyki Regionu Odry i Warty

czwartek, 31 marzec 2022 13:34 Opublikował: Tomasz Michalak

Relacje biznesowe, handlowe i społeczne mają w rejonie przygranicznym swoją specyfikę. Goście z Niemiec są klientami naszych firm, placówek handlowych i usługowych, kostrzynianie tez korzystają z niemieckiego rynku pracy itp. Większość z mieszkańców pogranicza ma już „przetarte ścieżki”, jeśli  chodzi o dostępność towarów i usług po obu stronach Odry. Ale nie oznacza to, że nie można szukać nowych kontaktów i ofert.

Jerzy Dreger opuszcza MTK

czwartek, 24 marzec 2022 15:10 Opublikował: Tomasz Michalak

W styczniu informowaliśmy o zakończeniu pracy w Muzeum Twierdzy Kostrzyn Małgorzaty Jaraczewskiej-Dreger. Z nieukrywanym żalem informujemy, iż do swej małżonki dołącza nasz muzealny edukator Jerzy Dreger.

Prelekcje rocznicowe

czwartek, 24 marzec 2022 15:07 Opublikował: Tomasz Michalak

Pod koniec marca od wielu lat obchodzona jest rocznica zakończenia walk o Kostrzyn w 1945 r. (wcześniej jako rocznica „wyzwolenia Kostrzyna”). W ostatnim okresie były to organizowane przez nas prezentacje, inscenizacje, wycieczki. W roku bieżącym ze względu na konotacje walk Armii Czerwonej pod Kostrzynem z wojną na Ukrainie prowadzoną przez tężę armię postanowiliśmy ograniczyć obchody do prelekcji zatytułowanej „Walki o Kostrzyn 1945 na bazie archiwalnych fotografii radzieckich”.

Odrzańskie mosty – krótka historia

czwartek, 24 marzec 2022 15:03 Opublikował: Tomasz Michalak

W listopadzie 2021 r. zorganizowaliśmy w ramach projektu "Odra. Nasza rzeka" miniseminarium tematyczne poświęcone jak sam tytuł wskazuje „naszej rzece”. Jednym z prelegentów był pracownik Muzeum Twierdzy Kostrzyn Jerzy Dreger. Zaprezentował on temat historii kostrzyńskich mostów odrzańskich. Jego opowieść sięgnęła wstecz do roku 1650, z którego pochodzi pierwsza znana nam wiarygodna rycina z wizerunkiem mostu drogowego na Odrze.

Walki o Kostrzyn 1945 na bazie archiwalnych fotografii radzieckich - prelekcja

czwartek, 17 marzec 2022 19:45 Opublikował: Tomasz Michalak

Temat walk o Kostrzyn w 1945 r. stanowi jeden z głównych punktów naszych dociekań historycznych. Nic w tym dziwnego, skoro ich pokłosiem jest obecny wygląd Starego Miasta. Poświęcone zostały temu zagadnieniu liczne publikacje, konferencje, spotkania i odczyty. Niejednokrotnie temat ten pojawiał się również w formie wydarzeń o charakterze rekonstrukcyjnym. Z biegiem lat pojawiają się najrozmaitsze materiały źródłowe dotyczące przebiegu walk.

Na pomoc Ukrainie

czwartek, 17 marzec 2022 19:44 Opublikował: Tomasz Michalak

Jak wiadomo w Polsce prowadzona jest zakrojona na szeroką skalę akcja pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy oraz na rzecz obrońców ukraińskiej ziemi przed rosyjskim najeźdźcą. W ciągu trzech tygodni do Polski przybyło ok. 2 mln uchodźców. Miasto Kostrzyn aktywnie włączyło się w organizację zbiórki dóbr materialnych, które transportowane są stąd do wschodnich części naszego kraju i na Ukrainę.

Fragment mostu na wystawie

czwartek, 24 luty 2022 14:14 Opublikował: Tomasz Michalak

Po starym moście kolejowym przez Odrę nie ma już śladu. Trwają zaawansowane praca przy budowie nowej, technicznie zaawansowanej przeprawy. Jak wcześniej już informowaliśmy udało nam się w porozumieniu z wykonawca prac pozyskać metalowy fragment zdemontowanych i pociętych przęseł poprzedniej budowli. Wszak to też element historii nie tylko kolejnictwa, ale i naszego miasta.

Wizyta gości z Ukrainy

czwartek, 24 luty 2022 14:12 Opublikował: Tomasz Michalak

8 lutego br. do Kostrzyna przybyła delegacja z gminy Międzybóż na Ukrainie. Mer Oleksandr Tkach wraz z radnymi gminy przybyli do nas celem poznania zasad funkcjonowania polskiego samorządu. Podczas wizyty została podpisana pomiędzy samorządami deklaracja woli zawarcia umowy partnerskiej służącej umacnianiu stosunków dobrosąsiedzkich.