Zagłosuj na Augusta-Wilhelma!

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, która angażuje się w działania w obszarze związanym z kulturą. W tym m. in. celu fundacja organizuje już drugi rok z rzędu konkurs „Nasz zabytek”. Jest to konkurs organizowany przez dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN).

Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej. W pierwszej edycji Konkursu Nasz Zabytek przeprowadzonej w województwie lubuskim zwyciężył Dawny Magazyn Solny w Nowej Soli. Ważne – w konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. Takim zabytkiem jest jeden z rawelinów kostrzyńskiej twierdzy – August-Wilhelm.

Zwracamy się do miłośników fortyfikacji oraz historii miasta-twierdzy Kostrzyn z prośbą o wzięcie udziału w konkursie i zgłoszenie rawelinu na konkurs! Aby to uczynić konieczne jest wykonanie dwóch kroków: zrobienie zdjęcia obiektu (choćby podczas świątecznego spaceru) oraz  wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie fundacji. Podpowiedź: rawelin jest własnością miasta Kostrzyn nad Odrą, a adres to Stare Miasto. Czas nagli, bo pierwszy etap konkursu kończy się już 10 kwietnia! Prosimy o wsparcie, jest to szansa na uratowanie zabytku, którego stan jest bardzo zły. Odrestaurowany obiekt stanowiłby wraz z Bastionem Filip, Bramą Chyżańską i kurtyną zwarty kompleks historycznych obiektów i byłby znakomitą wizytówką miejskiej historii dzięki położeniu na wjeździe do miasta.

Rawelin August Wilhelm jest jednym z najcenniejszych obiektów Twierdzy Kostrzyn. Przy jego budowie i modernizacji pracowali inżynierowie ze Szwecji, Francji, Holandii i Prus. Mur oporowy powstał w latach 1630-31. Na przełomie XVII i XVIII w. został powiększony i opatrzony murowaną skarpą. W XVIII w. był kilkakrotnie przebudowywany. Stanowi również wciąż zachowany pomnik walk i totalnego zniszczenia miasta w 1945 roku. W czasie walk o Kostrzyn rawelin doznał licznych uszkodzeń wskutek trafień pociskami artyleryjskimi. Na wewnętrznym placu rawelinu zlokalizowano ciałopalne cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza - grupa górzycka (V w. p.n.e.)