Pradawny gród na Warnikach?

piątek, 01 kwiecień 2022 12:55 Opublikował: Tomasz Michalak

Jak już ostatnio pisaliśmy, na kostrzyńskich Warnikach sporo się dzieje. Badania archeologiczne związane z budową nowej drogi trwają już od kilku miesięcy, a praktycznie każdy dzień tych badań dostarcza nam niespodzianek i zaskakujących odkryć. Wszystkiego się możemy spodziewać, a 200 odkrytych obiektów mówi samo za siebie. Wydawało się, że nic nas już nie potrafi zaskoczyć, aż do wczoraj. W trakcie prac natrafiono bowiem na fragmenty elementów drewnianych!!!

Dzień turystyki Regionu Odry i Warty

czwartek, 31 marzec 2022 13:34 Opublikował: Tomasz Michalak

Relacje biznesowe, handlowe i społeczne mają w rejonie przygranicznym swoją specyfikę. Goście z Niemiec są klientami naszych firm, placówek handlowych i usługowych, kostrzynianie tez korzystają z niemieckiego rynku pracy itp. Większość z mieszkańców pogranicza ma już „przetarte ścieżki”, jeśli  chodzi o dostępność towarów i usług po obu stronach Odry. Ale nie oznacza to, że nie można szukać nowych kontaktów i ofert.

Jerzy Dreger opuszcza MTK

czwartek, 24 marzec 2022 15:10 Opublikował: Tomasz Michalak

W styczniu informowaliśmy o zakończeniu pracy w Muzeum Twierdzy Kostrzyn Małgorzaty Jaraczewskiej-Dreger. Z nieukrywanym żalem informujemy, iż do swej małżonki dołącza nasz muzealny edukator Jerzy Dreger.

Prelekcje rocznicowe

czwartek, 24 marzec 2022 15:07 Opublikował: Tomasz Michalak

Pod koniec marca od wielu lat obchodzona jest rocznica zakończenia walk o Kostrzyn w 1945 r. (wcześniej jako rocznica „wyzwolenia Kostrzyna”). W ostatnim okresie były to organizowane przez nas prezentacje, inscenizacje, wycieczki. W roku bieżącym ze względu na konotacje walk Armii Czerwonej pod Kostrzynem z wojną na Ukrainie prowadzoną przez tężę armię postanowiliśmy ograniczyć obchody do prelekcji zatytułowanej „Walki o Kostrzyn 1945 na bazie archiwalnych fotografii radzieckich”.

Odrzańskie mosty – krótka historia

czwartek, 24 marzec 2022 15:03 Opublikował: Tomasz Michalak

W listopadzie 2021 r. zorganizowaliśmy w ramach projektu "Odra. Nasza rzeka" miniseminarium tematyczne poświęcone jak sam tytuł wskazuje „naszej rzece”. Jednym z prelegentów był pracownik Muzeum Twierdzy Kostrzyn Jerzy Dreger. Zaprezentował on temat historii kostrzyńskich mostów odrzańskich. Jego opowieść sięgnęła wstecz do roku 1650, z którego pochodzi pierwsza znana nam wiarygodna rycina z wizerunkiem mostu drogowego na Odrze.

Walki o Kostrzyn 1945 na bazie archiwalnych fotografii radzieckich - prelekcja

czwartek, 17 marzec 2022 19:45 Opublikował: Tomasz Michalak

Temat walk o Kostrzyn w 1945 r. stanowi jeden z głównych punktów naszych dociekań historycznych. Nic w tym dziwnego, skoro ich pokłosiem jest obecny wygląd Starego Miasta. Poświęcone zostały temu zagadnieniu liczne publikacje, konferencje, spotkania i odczyty. Niejednokrotnie temat ten pojawiał się również w formie wydarzeń o charakterze rekonstrukcyjnym. Z biegiem lat pojawiają się najrozmaitsze materiały źródłowe dotyczące przebiegu walk.

Na pomoc Ukrainie

czwartek, 17 marzec 2022 19:44 Opublikował: Tomasz Michalak

Jak wiadomo w Polsce prowadzona jest zakrojona na szeroką skalę akcja pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy oraz na rzecz obrońców ukraińskiej ziemi przed rosyjskim najeźdźcą. W ciągu trzech tygodni do Polski przybyło ok. 2 mln uchodźców. Miasto Kostrzyn aktywnie włączyło się w organizację zbiórki dóbr materialnych, które transportowane są stąd do wschodnich części naszego kraju i na Ukrainę.

Fragment mostu na wystawie

czwartek, 24 luty 2022 14:14 Opublikował: Tomasz Michalak

Po starym moście kolejowym przez Odrę nie ma już śladu. Trwają zaawansowane praca przy budowie nowej, technicznie zaawansowanej przeprawy. Jak wcześniej już informowaliśmy udało nam się w porozumieniu z wykonawca prac pozyskać metalowy fragment zdemontowanych i pociętych przęseł poprzedniej budowli. Wszak to też element historii nie tylko kolejnictwa, ale i naszego miasta.

Wizyta gości z Ukrainy

czwartek, 24 luty 2022 14:12 Opublikował: Tomasz Michalak

8 lutego br. do Kostrzyna przybyła delegacja z gminy Międzybóż na Ukrainie. Mer Oleksandr Tkach wraz z radnymi gminy przybyli do nas celem poznania zasad funkcjonowania polskiego samorządu. Podczas wizyty została podpisana pomiędzy samorządami deklaracja woli zawarcia umowy partnerskiej służącej umacnianiu stosunków dobrosąsiedzkich.

Coroczne liczenie nietoperzy

czwartek, 24 luty 2022 14:12 Opublikował: Tomasz Michalak

W podziemiach Starego Miasta Kostrzyn (zarówno w tych zagospodarowanych, jak Bastion Filip, jak i w tych opuszczonych jak Bastion Król i piwnice ruin) w okresie zimowym hibernują nietoperze. Szacuje się, że w tym regionie kraju jest to drugie pod względem ilości noclegowisko tych zwierząt (po Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym). Jest to jeden z powodów zamykania obiektów Muzeum Twierdzy dla ruchu turystycznego na czas pobytu w nich „gacków”.