Konferencja muzealników we Frankfurcie

Od przeszło roku Muzeum Viadrina z Frankfurtu nad Odrą realizuje wespół z Muzeum Twierdzy Kostrzyn projekt zatytułowany „Odra. Nasza rzeka.” W ramach projektu przygotowana została wystawa objazdowa prezentująca szerokie spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem mieszkańców nadrzecznych miast ulokowanych wzdłuż Odry. Uroczyste otwarcie  wystawy miało miejsce w dniu 18 czerwca br. Dwa miesiące później, a mianowicie 25 sierpnia, odbyła się również w ramach tego projektu konferencja z udziałem przedstawicieli polskich i niemieckich muzeów położonych w pasie nadodrzańskim.

Oprócz obu muzeów będących partnerami w projekcie (MTK reprezentował dyr. Ryszard Skałba, Muzeum Viadrina dyr. Tim Müller) we frankfurckim „Junkerhaus” reprezentowane i prezentowane były przy udziale pracowników Instytutu Historii Stosowanej z Frankfurtu: Muzeum Lubuskie w Gorzowie, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, Muzeum Oderbruch w Altranft, Muzeum Fünsterwalde oraz Zamek w Beeskow. Poszczególne placówki przedstawiły swoją działalność oraz doświadczenie ze współpracy z partnerami polskimi bądź niemieckimi. Po dyskusji na tematy okołomuzealne i na temat ewentualnej dalszej współpracy uczestnicy mieli możliwość udać się w rejs statkiem po Odrze, która jest głównym tematem całego projektu. Kolejne wydarzenia związane z realizacją zadania będą miały miejsce we wrześniu i październiku po stronie niemieckiej, natomiast 5 listopada br. wymieniona wcześniej wystawa trafi do Kostrzyna. O godzinie jej otwarcia i miejscu jej prezentacji w naszym mieście odpowiednio wcześniej poinformujemy, ale już dziś  jesteśmy przekonani, że wzbudzi ona zainteresowanie kostrzyńskiej społeczności.