Akty wandalizmu na Starym Mieście

wtorek, 13 kwiecień 2021 13:16 Opublikował: Tomasz Michalak

Korzystając ze słonecznej pogody wielu kostrzynian (i nie tylko) wybiera teren Starego Miasta na cel swoich rodzinnych spacerów. Panuje tam cisza, spokój i jest wystarczająca ilość przestrzeni, aby móc bez problemów przestrzegać obowiązujących rygorów sanitarnych na świeżym powietrzu. Sukcesywnie staramy się jako muzeum wzbogacać drobnymi kroczkami infrastrukturę służącą zwiedzającym. Niestety, nadal nie wszyscy potrafią to docenić. Raz po raz mamy do czynienia z aktami wandalizmu na tym terenie lub zwykłego braku kultury.

Sensacyjne znalezisko na Starym Mieście!

czwartek, 01 kwiecień 2021 12:51 Opublikował: Tomasz Michalak

Od kilku dobrych lat kwitnie współpraca Muzeum Twierdzy Kostrzyn z poznańskim Stowarzyszeniem Eksploracji Perkun, które na nasze zlecenie penetruje i prowadzi inwentaryzację zasypanych piwnic Starego Miasta w Kostrzynie. Raz po raz pozyskujemy w wyniku tych prac różnorakie artefakty przeszłości: najczęściej są to destrukty uzbrojenia, ale również ważne inne odkrycia, jak np. pozostałości kuchni polowej, prywatna skrytka byłego burmistrza Körnera, wyposażenie lazaretu, czy też fragmenty maszyny szyfrującej Enigma. Ostatnie znalezisko przerosło jednak nasze oczekiwania.

Krajowe i międzynarodowe webinaria

czwartek, 01 kwiecień 2021 12:49 Opublikował: Tomasz Michalak

Z powodu pandemii bezpośrednie kontakty, spotkania, seminaria czy konferencje przestały praktycznie mieć miejsce. Aby wypełnić tę lukę, a potrzeba takich kontaktów jest bezdyskusyjna, coraz częściej korzysta się z możliwości technicznych. Popularną formą kontaktów stały się webinaria, czyli kontakt internetowy online z  wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W ostatnim czasie przedstawiciele MTK wzięli udział w trzech takich spotkaniach.

Archeologiczna akcja „Rurociąg”

czwartek, 11 marzec 2021 13:51 Opublikował: Tomasz Michalak

Jak już wcześniej informowaliśmy prowadzimy na terenie gminy Górzyca, a konkretnie w pobliżu wsi Czarnów, stały nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi wykonywanymi na trasie przebiegu rurociągu płynu złożowego wraz z kablem światłowodowym oraz ratownicze badania archeologiczne. Udało się zakończyć prace na wielokulturowym stanowisku Czarnów 41, gdzie odkryliśmy pozostałości dwóch rozległych osad: z okresu wpływów rzymskich i związanej z ludnością kultury łużyckiej oraz cmentarzyska z grobami ciałopalnymi z okresu wpływów rzymskich.

Inspekcja Bastionu Król

czwartek, 11 marzec 2021 13:50 Opublikował: Tomasz Michalak

Pracownicy Muzeum Twierdzy Kostrzyn monitorują na bieżąco stan fortyfikacji będących pod naszą pieczą. Ostatnia taka inspekcja miała miejsce pod koniec lutego br. Od lat wiadomo, że w najgorszym stanie technicznym znajduje się nieodrestaurowany i na co dzień nieużytkowany Bastion Król. Niestety, z roku na rok postępuje proces niszczenia obiektu.

Utracone miasto rodzinne

poniedziałek, 15 luty 2021 20:07 Opublikował: Tomasz Michalak

W październiku 2017 r. Muzeum Twierdzy Kostrzyn przystąpiło w ramach porządkowania terenu Starego Miasta do odgruzowania pasażu prowadzącego z rynku do Scharrnstraße (Jatka). Podczas prac ziemnych prowadzonych w okolicy ruiny ratusza natrafiliśmy na piwniczkę, w której odnaleźliśmy przedmioty osobistego użytku. Były to najprawdopodobniej rzeczy ostatniego niemieckiego burmistrza Kostrzyna Hermanna Körnera.

Bastiony we władaniu nietoperzy

poniedziałek, 15 luty 2021 20:02 Opublikował: Tomasz Michalak

Od początku funkcjonowania ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip jest ona zamykana dla turystów na okres jesienno-zimowy. Nie tylko ze względu na panujący wówczas we wnętrzach mikroklimat (zimno i wilgoć), ale głownie ze względu na hibernujące w pomieszczeniach bastionu latające ssaki, czyli nietoperze. Znajdują się one pod ścisłą ochroną, szczególnie podczas zimowej hibernacji.

„Przez pryzmat czasu”

poniedziałek, 15 luty 2021 20:00 Opublikował: Tomasz Michalak

Muzeum Twierdzy Kostrzyn już od dawna i chętnie współpracuje przy różnych okazjach z mediami. Można tutaj wymienić zarówno różne kanały telewizyjne, radio, prasę czy różnego rodzaju kanały internetowe. Do szczególnie owocnej należy kooperacja z regionalnym oddziałem Telewizji Polskiej z Gorzowa Wielkopolskiego. Każdorazowo, gdy w muzeum lub w regionie dzieje się coś „historycznego” lub „muzealnego” możemy być pewni wizyty ekipy telewizyjnej.

Podesty sarkofagu Jana zabezpieczone

czwartek, 21 styczeń 2021 15:41 Opublikował: Tomasz Michalak

Margrabia Jan Kostrzyński został po swojej śmierci w 1571 r. pochowany w krypcie pod ołtarzem kościoła maryjnego na Starym Mieście. Trzy lata później do krypty złożono ciało małżonki Jana Katarzyny Brunszwickiej. Pierwszy raz spokój zmarłego władcy Nowej Marchii zakłóciła francuska okupacja Kostrzyna za czasów Napoleona (1806-1814). Wówczas to krypty zostały zdewastowane, a odnowiono je dopiero w 1882 r.

Digitalizujemy kroniki szkolne

czwartek, 21 styczeń 2021 15:38 Opublikował: Tomasz Michalak

Od początku swojego istnienia Muzeum Twierdzy zajmuje się nie tylko badaniem historii miasta-twierdzy, ale wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom społeczności lokalnej również „cywilnej” historii miasta. Poszukujemy i gromadzimy materiały powojennej przeszłości polskiego Kostrzyna. Jednym ze źródeł, do których sięgamy, są stare kroniki prowadzone w erze „Przed-Internetem” przez szkoły, stowarzyszenia, organizacje społeczne itp. Często bywa tak,  że były w nich odnotowywane dość skrupulatnie  nie tylko wydarzenia w życiu danej placówki czy organizacji, ale również ważne wydarzenia miejskie. Dzięki temu stanowią one prawdziwą skarbnicę wiedzy o historii Kostrzyna. Niejednokrotnie można w nich odnaleźć również unikatowe fotografie.