sierpień 2022 - Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Katastrofa ekologiczna na Odrze

piątek, 19 sierpień 2022 16:46

Od kilkunastu dni mamy do czynienia z dramatyczną sytuacją, która dotknęła naszą rzekę graniczną Odrę. Na skutek skażenia jej wód odłowiono tony śniętych ryb. W rejonie Kostrzyna skala zanieczyszczenia najbardziej widoczna była w rejonie twierdzy, przy której zlokalizowane są główki rzeczne i przystań żeglarska tworzące przybrzeżne zatoczki. To właśnie w tych zatokach miało miejsce największe nagromadzenie padłych ryb naniesionych w to miejsce przez nurt wody.

Dział: Aktualności

70 lat przynależności Drzewic do Kostrzyna

piątek, 19 sierpień 2022 16:43

13 sierpnia 1952 r., równo 70 lat temu, wieś Drzewice została w wyniku rozporządzenia Rady Ministrów przyłączona do miasta Kostrzyn. Tego dnia weszło w życie Rozporządzenie nr 251 z dnia 30 lipca 1952 opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 36 i podpisane przez ówczesnego premiera PRL Józefa Cyrankiewicza.

Dział: Aktualności

Zakończenie naszej aktywności na Warnikach

piątek, 19 sierpień 2022 16:41

Z końcem lipca archeolodzy z kostrzyńskiego muzeum zakończyli prowadzenie nadzoru archeologicznego oraz ratowniczych prac archeologicznych na Warnikach. Przypomnijmy, że nadzór archeologiczny nad inwestycją „Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą techniczną” sprawowaliśmy od lipca 2021 r. Prowadziliśmy go na podstawie pozwolenia wydanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp.

Dział: Aktualności

Z wizytą u sąsiadów - wycieczka do Seelow

piątek, 05 sierpień 2022 13:57

Nieśmiało wracamy do organizacji naszych wycieczek muzealnych, które cieszyły się w minionych latach dużym powodzeniem i prawie zawsze mięliśmy komplet w autokarze. Niektóre wycieczki musieliśmy powtórzyć ze względu na zainteresowanie i ilość chętnych (np. Poczdam). Tegoroczna wycieczka w maju do Santoka i Gorzowa była 50. wycieczką w ramach naszego cyklu! Czas otworzyć drugą pięćdziesiątkę.

Dział: Aktualności

Nowe przewodniki i mapy w naszej ofercie

piątek, 05 sierpień 2022 13:51

Jak niedawno informowaliśmy prowadzony przez nasze muzeum punkt informacji Turystycznej otrzymał trzy gwiazdki w ramach procesu certyfikacji przeprowadzonego przez Polska Organizację Turystyczną. Jednym z istotnych argumentów działających na nasza korzyść był fakt sprzedaży bądź bezpłatnej dystrybucji wydawnictw i materiałów promocyjnych i informacyjnych, map, folderów, ulotek itp. Materiały te są dostępne głównie w języku polskim i niemieckim, ale są też wydawnictwa dwu- a nawet trzyjęzyczne.

Dział: Aktualności

2 sierpnia br. w siedzibie Polskiego Radia Zielona Góra odbyły się nagrania do magazynu o atrakcjach turystycznych realizowanego przez program III Polskiego Radia. Cykl ma nosić tytuł „W Polskę” i ma być emitowany na antenie „Trójki" podczas wakacji. Projekt realizowany jest przez Polska Organizację Turystyczną wspólnie z Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną „LOTUR”, której członkiem jest Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Dział: Aktualności

Nietoperze w twierdzy – wyniki badań

piątek, 05 sierpień 2022 13:47

W podziemiach Starego Miasta Kostrzyn (zarówno w tych zagospodarowanych, jak Bastion Filip, jak i w tych opuszczonych jak Bastion Król i piwnice ruin) w okresie zimowym hibernują nietoperze. Szacuje się, że w tym regionie kraju jest to drugie pod względem ilości noclegowisko tych zwierząt (po Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym). Od dłuższego czasu ich populacja i wędrówki są monitorowane przez organizacje związane z ochroną środowiska, zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez odpowiednie służby państwowe. Stare Miasto Kostrzyn od lat było odwiedzane w tym celu przez członków poznańskiego stowarzyszenia „Salamandra”. Od roku 2020 zadanie to na mocy porozumienia z Muzeum Twierdzy Kostrzyn przejęła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie.

Dział: Aktualności