70 lat przynależności Drzewic do Kostrzyna

13 sierpnia 1952 r., równo 70 lat temu, wieś Drzewice została w wyniku rozporządzenia Rady Ministrów przyłączona do miasta Kostrzyn. Tego dnia weszło w życie Rozporządzenie nr 251 z dnia 30 lipca 1952 opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 36 i podpisane przez ówczesnego premiera PRL Józefa Cyrankiewicza.

Drzewice, do 1945 r. Alt-Drewitz, były po wojnie samodzielną wioską położoną w powiecie chojeńskim, w województwie szczecińskim. Związki tej wsi z Kostrzynem były jednakże tak mocne i tak wielopłaszczyznowe (począwszy od mieszkańców pracujących głównie w Kostrzynie, poprzez parafię Kostrzyn, do której należały Drzewice, aż po kwestie edukacji – młodzież szkolna uczęszczała do kostrzyńskich szkół), że decyzja o przyłączeniu miejscowości do Kostrzyna została przyjęta z wszechstronnym zadowoleniem. Te związki były równie silne przed wojną. Nawet kostrzyńska książka adresowa wydana w roku 1938 obejmowała również Drzewice. Sama miejscowość znana była przede wszystkim z lokalizacji na jej obrzeżach w czasie II WŚ obozu jenieckiego Stalag III C, którego jeńcy pracowali m. in. w kostrzyńskich zakładach przemysłowych.

Historią Drzewic Muzeum Twierdzy Kostrzyn zajęło się w roku 2012 r. kiedy to najpierw w ramach cyklu wykładów muzealnych, a następnie podczas seminarium historycznego w ramach obchodów Dni Twierdzy Kostrzyn regionalista Józef Piątkowski przedstawił historię miejscowości. Wykład ten został zaprezentowany w tym samym roku w publikacji „Miasto i Twierdza Kostrzyn nad Odrą. Wykopaliska. Cmentarze. świątynie” (Dzieje Drzewic 1262-2012), która jest do nabycia w naszym sklepiku (lub internetowo)

W związku z tą rocznicą w dniu 13 sierpnia br. na posiadłości „Zagródek” w Drzewicach zorganizowano festyn rodzinny dla mieszkańców tej dzielnicy miasta (i nie tylko). Pogoda dopisała, atrakcji było sporo: od biegu rekreacyjnego, poprzez popularne dmuchańce, stoiska, konkursy, gry i zabawy, gastronomię, aż po program sceniczny, którego jednym z głównych akcentów był koncert znanego i lubianego miejscowego zespołu „Drzewiczanie”.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn wniosło swój drobny wkład w powodzenie festynu. Przede wszystkim dyr. Ryszard Skałba był tym, który wyszukał rzeczone rozporządzenie, przypomniał o dacie jubileuszu i poinformował o tym radnych i władze miasta, co stało się „zapalnikiem” wywołującym dalszy ciąg wydarzeń. Również oblegane stoisko garncarza (mieszkanki Kostrzyna p. Magdaleny Żukowskiej) pojawiło się na imprezie za sprawą muzeum. Cieszymy się, że chociaż w tym niewielkim zakresie mogliśmy przyczynić się do przypomnienia mieszkańcom Drzewic i Kostrzyna tego ważnego wydarzenia w historii miasta.