Katastrofa ekologiczna na Odrze

Od kilkunastu dni mamy do czynienia z dramatyczną sytuacją, która dotknęła naszą rzekę graniczną Odrę. Na skutek skażenia jej wód odłowiono tony śniętych ryb. W rejonie Kostrzyna skala zanieczyszczenia najbardziej widoczna była w rejonie twierdzy, przy której zlokalizowane są główki rzeczne i przystań żeglarska tworzące przybrzeżne zatoczki. To właśnie w tych zatokach miało miejsce największe nagromadzenie padłych ryb naniesionych w to miejsce przez nurt wody.

Wprawdzie ryby zostały usunięte przez właściwe służby i organizacje, ale nadal woda nanosi jeszcze w okolice twierdzy pojedyncze egzemplarze. Oficjalne ostrzeżenia i komunikaty zostały wyemitowane, ale z przezorności ostrzegamy zwiedzających Stare Miasto i spacerowiczów o możliwych negatywnych dla ludzi skutkach kontaktu z wodą. Prosimy o zachowanie ostrożności i objęcie szczególnym nadzorem dzieci oraz piesków towarzyszących często spacerowiczom. Obowiązek trzymania zwierząt na smyczy na terenie Starówki wynika wprost z regulaminu zwiedzania, ale na wszelki wypadek przypominamy o tej konieczności. Szczególnie uczulamy na zachowanie rozsądku w okolicach przystani przy Furcie Rybackiej i Bastionie Brandenburgia, która wręcz zachęca do zejścia w bezpośrednie sąsiedztwo wody. Prosimy również nie wydobywać padłych zwierząt na pomosty i na brzeg, gdzie stwarzają one jeszcze większe zagrożenie, a przecież pracownicy muzeum nie są ani przeszkoleni, ani uprawnieni, ani wyposażeni w odpowiedni sprzęt do zebrania padliny i jej utylizacji. Nie są dotychczas znane powody masowego wymierania ryb i my nie przyłączamy się do spekulacji, oskarżeń i stawiania zarzutów. Natomiast tak jak wszyscy liczymy na to, że przyczyny katastrofy ekologicznej zostaną ustalone, a jej skutki w miarę możliwości zneutralizowane i że w przyszłości ponownie będziemy mogli jak dotychczas korzystać z dobra, jakie stanowi nasza Odra.