wrzesień 2019 - Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

I Kongres Muzeów Lubuskich

piątek, 20 wrzesień 2019 12:45

Na zaproszenie dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim pani Ewy Pawlak uczestniczyliśmy w dniu 16.09. br. w  I Kongresie Muzeów Lubuskich. Było to jak widać po nazwie pierwsze spotkanie muzealników naszego województwa mające na celu integrację środowiska, wymianę poglądów i zajęcie stanowiska w kluczowych dla muzealnictwa kwestiach trapiących tą część instytucji kultury.

Dział: Aktualności

Muzealnik poszukiwany

wtorek, 10 wrzesień 2019 15:41

Muzeum Twierdzy Kostrzyn poszukuje pracownika na stanowisko muzealnika. W zakresie obowiązków zawarto m. in. naukowe opracowywanie oraz udostępnianie dóbr kultury znajdujących się w muzeum, udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum, prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowego zbiorów, opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych, pełnienie funkcji przewodnika muzealnego.

Dział: Aktualności

Krzysztof Socha odznaczony!

wtorek, 10 wrzesień 2019 15:41

7 września br. we Wschowie miała miejsce ogólnopolska inauguracja 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Imprezy odbywały się m.in. w ratuszu, w Muzeum Ziemi Wschowskiej, na rynku i lapidarium. Przygotowano wykłady prezentujące Wschowę i zabytki, koncerty, wspólne spacery, prezentacje, wystawy. Celem była edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Dział: Aktualności

Wykopy na ICT zakończone

wtorek, 10 wrzesień 2019 15:39

Muzeum Twierdzy Kostrzyn zakończyło prace wykopaliskowe prowadzone na wielokulturowym stanowisku archeologicznym w Drzewicach (dzielnica Kostrzyna). Badania miały charakter ratowniczy i wykonywano je na zlecenie firmy ICT Poland. W trakcie prac zarejestrowano prawie 40 obiektów nieruchomych związanych z osadnictwem ludnością kultury łużyckiej (sprzed ok. 2,5 tys. lat) oraz z osadnictwem z pierwszych wieków naszej ery. Pozyskano mnóstwo fragmentów ceramiki pochodzącej z potłuczonych naczyń glinianych, kości zwierzęce będące odpadkami pokonsumpcyjnymi oraz przedmioty kamienne i krzemienne.

Dział: Aktualności

Tym razem proponujemy zwiedzanie na pieszo i autobusem „Europejskiego Dwumiasta Frankfurt nad Odrą/Słubice”, w trakcie którego postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak żyją Niemcy i  Polacy w bliźniaczym mieście? Jak żyją studenci z ok. 70 krajów na progu trzeciego tysiąclecia i jak współpracują ze sobą? Jak Frankfurt nad Odrą rozwijał się na przestrzeni wieków? Dlaczego nazywany jest często miastem Kleista, miastem uniwersyteckim, miastem garnizonowym czy miastem muzyki? Jak po zniszczeniach wojennych Frankfurt i Słubice podniosły się do rangi modelowego Europejskiego Dwumiasta?

Dział: Aktualności

Polska Pod Krzyżem - spotkanie modlitewne

piątek, 06 wrzesień 2019 13:16

Ruina kościoła maryjnego (Marienkirche) od kilkunastu lat jest własnością parafii rzymsko-katolickiej pw. NMP Matki Kościoła Na mocy zawartej umowy opiekę nad tym terenem sprawuje Muzeum Twierdzy. Okazjonalnie odbywają się tu nabożeństwa.

Dział: Aktualności

Pamiątkowe plakietki z Dni Twierdzy

piątek, 06 wrzesień 2019 13:16

Przy okazji organizowanych od roku 2000 Dni Twierdzy Kostrzyn wydawane były zawsze pamiątkowe przypinki. Miały one najczęściej okrągły kształt, wykonane były z plastiku, ale zdarzały się też odstępstwa od tej „normy”.

Dział: Aktualności

Szlakiem pomników

czwartek, 05 wrzesień 2019 13:58

W ramach Dni Twierdzy w niedzielę, 1 września br., miała miejsce wycieczka autokarowa „Szlakiem pomników wojennych i wojskowych”. Trasa prowadziła z Kostrzyna – pierwszym przystankiem była figura lwa, pomnik pamięci ofiar I Wojny Światowej – przez Witnicę, Lubiszyn, Dębno z powrotem do Kostrzyna, ale po drodze zajechaliśmy do kilku innych miejscowości. Była to typowa wycieczka objazdowa, a na trasie kilkugodzinnej wyprawy znalazły się nie tylko miejsca upamiętniające wydarzenia z ostatniej wojny (pomniki ku chwale żołnierzy Wojska Polskiego, kombatantów i pionierów), ale również pomniki, które postawiono w związku z wydarzeniami I Wojny Światowej (pomniki niemieckie, stawiane najczęściej ku pamięci poległych żołnierzy z danej miejscowości).

Dział: Aktualności

Konkurs foto rozstrzygnięty

wtorek, 03 wrzesień 2019 14:41

Kilka tygodni temu ogłosiliśmy konkurs fotograficzny związany ze schodami prowadzącymi ponad Bramą Berlińską w stronę Bastionu Król. Schody te odgrywały niegdyś znaczącą rolę w życiu politycznym i kulturalnym Kostrzyna, potem mało uczęszczane podupadły. W ostatnim czasie uporządkowane zostały przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn i aby je nieco ożywić zaproponowaliśmy konkurs na najciekawszą aktualną fotografię na tychże schodach.

Dział: Aktualności

Sesja archeologiczna

wtorek, 03 wrzesień 2019 14:40

Zanim nastąpiło oficjalne rozpoczęcie XX Dni Twierdzy Kostrzyn, w sali wykładowej MTK miało miejsce spotkanie, podczas którego zaprezentowano wyniki badań archeologicznych prowadzonych w ostatnim czasie w Kostrzynie nad Odrą i okolicy. Program sesji był zróżnicowany tematycznie i chronologicznie. 

Dział: Aktualności
Strona 1 z 2