I Kongres Muzeów Lubuskich

Na zaproszenie dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim pani Ewy Pawlak uczestniczyliśmy w dniu 16.09. br. w  I Kongresie Muzeów Lubuskich. Było to jak widać po nazwie pierwsze spotkanie muzealników naszego województwa mające na celu integrację środowiska, wymianę poglądów i zajęcie stanowiska w kluczowych dla muzealnictwa kwestiach trapiących tą część instytucji kultury.

Kongres miał miejsce willi Schroedera będącej siedzibą gorzowskiego muzeum. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 16 placówek z około 50 muzeów i izb regionalnych funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego. Muzeum Twierdzy Kostrzyn reprezentowane było przez dyrektora Ryszarda Skałbę. Kongres rozpoczął się tradycyjnym powitaniem gości i wygłoszeniem słowa wstępnego oraz wystąpieniem dra Marcina Poprawskiego z UAM w Poznaniu. W dyskusji uczestnicy nie skoncentrowali się na palących problemach finansowania placówek muzealnych, choć o tym też była mowa, ale raczej na temat roli muzeów w organizacji i rozwoju publiczności, o współpracy ze społecznościami lokalnymi, o sposobach zarządzania muzeami itp. Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy mieli możliwość obejrzenia kolekcji sztuki francuskiej z XVIII i XIX w. oraz gorzowskiej katedry remontowanej po pożarze w 2017 r. Ustalono, że przyszłoroczny kongres odbędzie się w Zielonej Górze.