Muzealnik poszukiwany

Muzeum Twierdzy Kostrzyn poszukuje pracownika na stanowisko muzealnika. W zakresie obowiązków zawarto m. in. naukowe opracowywanie oraz udostępnianie dóbr kultury znajdujących się w muzeum, udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum, prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowego zbiorów, opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych, pełnienie funkcji przewodnika muzealnego.

Jest to praca po części w gabinecie, w dużej jednak mierze w obiektach zabytkowych kostrzyńskiej twierdzy lub na terenie Starego Miasta (i nie tylko). Poszukujemy na wakujące stanowisko osoby, która po pierwsze posiada wykształcenie na kierunku historycznym (archeologia, historia wojskowości, militarioznawstwo, muzeologia, archiwistykę itp.), a po drugie włada językiem niemieckim w mowie i piśmie. Pod uwagę bierzemy również zatrudnienie osoby ze znajomością języka angielskiego. Prosimy o kontakt osoby, które pasjonuje historia, które lubią pracę w terenie, eksplorację, potrafią zainteresować swoimi opowieściami turystów, posiadają wiedze na temat ochrony zabytków, fortyfikacji. Jedno możemy obiecać: Stare Miasto kryje w sobie tak wiele tajemnic, tak wiele jest jeszcze do zrobienia i odkrycia, że z pewnością tutaj nie można narzekać na nudę. Szczegóły w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej MTK.