Wykopy na ICT zakończone

Muzeum Twierdzy Kostrzyn zakończyło prace wykopaliskowe prowadzone na wielokulturowym stanowisku archeologicznym w Drzewicach (dzielnica Kostrzyna). Badania miały charakter ratowniczy i wykonywano je na zlecenie firmy ICT Poland. W trakcie prac zarejestrowano prawie 40 obiektów nieruchomych związanych z osadnictwem ludnością kultury łużyckiej (sprzed ok. 2,5 tys. lat) oraz z osadnictwem z pierwszych wieków naszej ery. Pozyskano mnóstwo fragmentów ceramiki pochodzącej z potłuczonych naczyń glinianych, kości zwierzęce będące odpadkami pokonsumpcyjnymi oraz przedmioty kamienne i krzemienne.

Najcenniejszym zabytkiem odkrytym podczas badań jest niewielki, około 4 centymetrowy fragment naczynia terra sigillata. Według wstępnej oceny dr Lubomiry Tyszler z Łodzi jest to fragment miski wyprodukowanej w warsztacie garncarza Comitialisa z Rheinzabern (Nadrenia-Palatynat). Zdobiony jest on żeberkowanym łukiem oraz linią perełkową. Fragment ten stanowi import z terenów Imperium Romanom, poświadcza więc ówczesne intensywne kontakty handlowo-militarne obu tych ziem.

Warto dodać, że jest to już drugi fragment naczynia terra sigillata odkryty w Kostrzynie nad Odrą (pierwszy zaginął podczas działań wojennych), a czwarty z terenów obecnego województwa lubuskiego (kolejne dwa znaleziono w Deszcznie i Górzycy). Można więc stwierdzić, że fabryka włoskiego koncernu zlokalizowana jest w sąsiedztwie bogatych w znaleziska prehistorycznych obszarów osadniczych. Wszelkie prace ziemne w tamtym rejonie wymagać będą przeprowadzenia badań archeologicznych. Muzeum Twierdzy Kostrzyn wyraża pełną gotowość pomocy w tym zakresie obecnym i przyszłym inwestorom.