Dr Grieger przyjacielem MTK

Tegorocznym laureatem wyróżnienia nadawanego od kilku lat przez dyrektora Muzeum Twierdzy został obywatel Niemiec dr Ulf Grieger. Dr Grieger jest redaktorem czasopisma Märkische Oderzeitung. Jest to gazeta ukazująca się codziennie na obszarze wschodniej Brandenburgii (teren między Odrą a Berlinem) posiadająca mutacje lokalne m. in. dla Seelow. I to właśnie w tym dodatku ukazują się od wielu lat artykuły dotyczące Kostrzyna, z czego lwią część zajmuje problematyka Starego Miasta i Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Autorem wszystkich artykułów jest właśnie dr Grieger, który często goście w naszej placówce i informuje czytelników powiatu Märkisch Oderland o organizowanych przez nas przedsięwzięciach i wydarzeniach, wycieczkach, wydawnictwach i imprezach. Ostatni artykuł ukazał się pod koniec listopada i stanowił podsumowanie pracy MTK w roku 2017. Ogłoszenie nazwiska laureata oraz wręczenie pamiątkowego dyplomu odbyło się podczas przedświątecznego spotkania pracowników, Rady Muzeum i przyjaciół MTK w dniu 15.12.br. Gratulujemy i przypominamy, że nadany tytuł uprawnia do dożywotniego bezpłatnego korzystania z przejazdów kostrzyńskimi tramwajami.

Aktualizacja: Najnowszy artykuł na temat MTK ukazał się w MOZ w dniu dzisiejszym i dotyczy piątkowego spotkania. To potwierdza, że wyróżnienie trafiło w dobre ręce.

Ulf Grieger, lat 57, żonaty (małżonka Simone), czwórka dzieci, w tym troje dorosłych, mieszkaniec Oderaue (Wustrow) niedaleko Wriezen. Od 1993 r. pracuje w redakcji Märkische Oderzeitung, gdzie zajmuje się m. in. tematyką polsko-niemieckiego pogranicza. Wielokrotnie na łamach MOZ ukazywały się artykuły dotyczące Kostrzyna jak i samego Muzeum Twierdzy. Absolwent Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, gdzie ukończył filozofię, biologię i psychologię. Praca doktorska związana była z teorią ewolucji. W wolnym czasie poświęca się rodzinie. Jego hobby to ogród, ale również historia i wycieczki rowerowe po terenach nadodrzańskich. Jest członkiem stowarzyszenia „Nadodrzańskie ZOO Altreez”,  Stowarzyszenia Kultury Oberbarnin w Bad Freienwalde oraz stowarzyszenia wspierającego Muzeum Filmowe „Dzieci z Golzow”. Prywatnie fan drużyn piłkarskich z regionu.

 

Poniżej prezentujemy wybrane artykuły z ostatnich lat autorstwa dr Griegera dotyczące działalności Muzeum Twierdzy.