Nowa Ameryka zdobyta

Zapowiadana wyprawa na tereny Nowej Ameryki była udaną wycieczką. Przypomnijmy, iż mianem tym określa się tereny tzw. Warthebruch, czyli Łęgów Warciańskich (inna nazwa „Błota Warciańskie”) położone na odcinku między Gorzowem a Kostrzynem wzdłuż obu brzegów Warty. Skomplikowany system hydrologiczny z wałami, licznymi kanałami i ciekami wodnymi, polderami, pompowniami, śluzami i usadowionymi na tym obszarze wioskami, przysiółkami i koloniami stanowi ewenement na skalę kraju.

Skomplikowane stosunki wodne, historia tych terenów oraz ukształtowanie krajobrazu nie stanowią tajemnicy dla znanego regionalisty z Witnicy Zbigniewa Czarnucha, który służył za przewodnika uczestnikom wycieczki i który potrafił wytłumaczyć te trudne relacje człowieka i natury. Wycieczka rozpoczęła się wprowadzeniem do tematu w siedzibie MTK, a następnie 20 uczestników (w tym połowa spoza Kostrzyna!) pokonało busem trasę Kostrzyn – Warniki – Dąbroszyn – Kamień Mały – Białczyk – Pyrzany – Świerkocin – Wieprzyce – Gorzów – Kołczyn – Czartów – Studzionka – Oksza – Kłopotowo – Lemierzyce – Słońsk – Kostrzyn, zatrzymując się w najciekawszych miejscach i słuchając barwnych opowieści Pana Zbigniewa. Na miejsce startu grupa wróciła o godz. 20:00 – pełna wiedzy i wrażeń. I zmęczona, ale osadnikom i zdobywcom nigdy nie było łatwo…