Wieczór prelekcji 1945

wtorek, 27 marzec 2018 15:45 Opublikował: Tomasz Michalak

Z okazji 73 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn (w ten sposób nazywamy rocznicę obchodzoną do niedawna jako „rocznica wyzwolenia Kostrzyna”) Muzeum Twierdzy Kostrzyn zorganizowało 23.03. br. wieczór z prelekcjami poświęconymi temu wydarzeniu. Na sali wykładowej pojawiło się bez mała 30 osób zainteresowanych tą tematyką, w tym kilku obywateli Niemiec.

Wizyta burmistrza Reinbek

wtorek, 27 marzec 2018 15:43 Opublikował: Tomasz Michalak

Niecodzienni goście pojawili się w piątkowe przedpołudnie 23.03. br. w Muzeum Twierdzy Kostrzyn – delegacja z miasta Reinbek. Co łączy to położone pod Hamburgiem miasteczko z Kostrzynem?

Patriotyczny konkurs historyczny

wtorek, 20 marzec 2018 22:03 Opublikował: Tomasz Michalak

19 marca w Szkole Podstawowej nr 2 miał miejsce konkurs historyczny „Historia Polski a patriotyzm”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas siódmych tejże szkoły. Reprezentanci trzech klas uczestniczyli w szeregu zróżnicowanych konkurencji.

Sesja archeologów zakończona

wtorek, 20 marzec 2018 22:02 Opublikował: Tomasz Michalak

W dniach 15-15.03. br. w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w podzielonogórskiej Świdnicy miała miejsce II Lubuska Sesja Sprawozdawcza z udziałem archeologów prowadzących badania w naszym regionie.

Forum Stowarzyszenia PTTP w Zabrzu

czwartek, 15 marzec 2018 09:15 Opublikował: Tomasz Michalak

W dniach 9 - 11 marca miało miejsce XVII Forum Podziemnych Tras Turystycznych organizowane przez Stowarzyszenie Podziemnych Tras Turystycznych Polski. Gospodarzem tegorocznego spotkania było miasto Zabrze, reprezentowane przez Gustawa Jurkiewicza - prezesa Stowarzyszenia oraz wieloletniego animatora tworzenia podziemnych obiektów turystycznych w tym mieście.

Spotkanie noworoczne w Peitz

czwartek, 15 marzec 2018 09:14 Opublikował: Tomasz Michalak

Później niż zwykle, bo dopiero 2 marca br., w mieście partnerskim Peitz odbyła się uroczystość  związana z podsumowaniem starego roku 2017 i rozpoczęciem nowego 2018. Na zaproszenie władz do zaprzyjaźnionego z nami łużyckiego miasta (nazwa serbołużycka to Picnjo) udała się delegacja z Kostrzyna: wiceburmistrz Zbigniew Biedulski, przewodniczący RM Marek Tatarewicz oraz pracownik naszego muzeum Zbigniew Piotrowski.

Żołnierze wyklęci upamiętnieni

piątek, 02 marzec 2018 15:28 Opublikował: Tomasz Michalak

Bez mała 60 widzów uczestniczyło w seansie filmowym w dniu 1 marca br. zorganizowanym przez Muzeum Twierdzy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Seans miał miejsce w sali kostrzyńskiego „Kina za rogiem” w budynku „Kręgielni”.

Model Panzerturmu trafił do MTK

piątek, 02 marzec 2018 15:25 Opublikował: Tomasz Michalak

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało niedawno kartonowo-drewniany model tzw. panzerturmu (wieży czołgowej). W rzeczywistości było to stanowisko z konstrukcją z betonu lub drewna, na której umieszczano działo czołgowe z wieżyczką. Tego typu instalacje stosowano przeważnie do prowadzenia obrony przeciwpancernej w newralgicznych punktach umocnień.

Salamandra policzyła nietoperze

piątek, 02 marzec 2018 15:24 Opublikował: Tomasz Michalak

Podziemia kostrzyńskiej twierdzy odwiedzane są przez turystów szczególnie chętnie w porze letniej. Natomiast porą zimową część kazamat przechodzi we władanie innych użytkowników. Ciemne i chłodne podziemne korytarze i piwnice stanowią bowiem doskonałe schronienie i noclegowisko dla nietoperzy, które przebywają tu przez kilka miesięcy.

Muzealne Ferie już za nami!

piątek, 02 marzec 2018 15:22 Opublikował: Tomasz Michalak

W dniach 12-16 lutego grupa młodzieży z kostrzyńskich szkół uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn i finansowanych w przeważającej części ze środków Urzędu Miasta Kostrzyn. Grupa około 15 osób przez 5 dni uczestniczyła w niezwykle zróżnicowanych tematycznie zajęciach.