Nowy pracownik Muzeum Twierdzy

Sytuacja kadrowa w Muzeum Twierdzy ulega dynamicznym przeobrażeniom. W okresie od września ub. r. do końca lipca br. z naszych kadr ubyło 4 pracowników, na ich miejsce udało nam się zatrudnić tylko 2. Oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z tak niestabilnej sytuacji na rynku pracy, ale specyfika naszej działalności i wymogi stawiane kandydatom nie ułatwiają nam zadania.

W ostatnim czasie udało nam się pozyskać nowego pracownika. Jest nim pani Małgorzata Jaraczewska – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, która od kilku miesięcy była zatrudniona u nas jako stażystka. Od 1 lipca stała się pełnoprawnym pracownikiem Muzeum Twierdzy. Ze względu na szczupłość kadr zakres jej obowiązków będzie dość obszerny. Z pewnością odwiedzający nas turyści będą mieć kontakt z p. Małgorzatą podczas oprowadzanych przez nią wycieczek oraz w punkcie IT w Bramie Berlińskiej, a także w naszej muzealnej bibliotece i czytelni.

Pozyskanie nowego pracownika nie zaspokoi w całości naszych potrzeb kadrowych. Wciąż poszukujemy osób posiadających wykształcenie kierunkowe (historia i pokrewne) ze znajomością języka niemieckiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Małgorzata Jaraczewska, rodowita wrocławianka, od niedawna mieszkanka Kostrzyna. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Instytucie Historycznym , specjalności: dokumentalistyka konserwatorska, regionalistyka, archiwistyka, historia Niemiec. Znajomość języka angielskiego. Zainteresowania: fortyfikacje, architektura, podróże, fotografia.