Zagrożenie na Starym Mieście usunięte

piątek, 03 luty 2017 13:03 Opublikował: Tomasz Michalak

Na ruinnym terenie Starego Miasta przez kilkadziesiąt powojennych lat królowała niepodzielnie przyroda pochłaniając systematycznie kolejne kwartały pobojowiska. Ruiny porosły roślinnością – od mchów, pnączy, krzewów, aż po dorodne drzewa o wysokości do kilkunastu metrów.

Ferie w MTK rozpoczęte

poniedziałek, 30 styczeń 2017 17:09 Opublikował: Tomasz Michalak

W dniu dzisiejszym (30.01.) rozpoczęły się ferie w Muzeum Twierdzy organizowane dla młodzieży szkół podstawowych. Pierwszego dnia uczestnicy dowiezieni busem z Nowego na Stare Miasto mieli możliwość uzyskania wiedzy na temat pradziejów Kostrzyna i jego historii w średniowieczu zapoznając się z dawnymi strojami, bronią, naczyniami czy wyposażeniem domowym.

Poniemieckie tablice saperów w Filipie

poniedziałek, 30 styczeń 2017 17:08 Opublikował: Tomasz Michalak

Jak wcześniej informowaliśmy na początku września 2016 r. podczas budowy placu zabaw na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego i Kutrzeby (teren byłych koszar garnizonowych) natrafiono na betonowy blok, w którym zatopione były dwie płyty pamiątkowe poświęcone poległym w czasie I Wojny Światowej niemieckim żołnierzom 2 Brandenburskiego Batalionu Pionierów nr 28 stacjonującego w Kostrzynie

Rocznicowe obchody zbrodni w KZ Sonnenburg

poniedziałek, 30 styczeń 2017 17:07 Opublikował: Tomasz Michalak

W nocy z 30 na 31 stycznia 1945 roku hitlerowcy rozstrzelali 819 więźniów obozu Sonnenburg w dzisiejszym Słońsku. Wśród ofiar byli między innymi Belgowie, Holendrzy i Luksemburczycy. O tym tragicznym wydarzeniu mieszkańcy gminy pamiętają do dzisiaj. Historię samego obozu przypomina ekspozycja Muzeum Martyrologii w Słońsku.

Poszukiwanie pracowników na sezon

środa, 25 styczeń 2017 15:13 Opublikował: Tomasz Michalak

W trakcie letniego sezonu turystycznego pracownicy MTK z racji rozlicznych planowych i bieżących obowiązków jak i nie dających się przewidzieć zadań doraźnych  nie zawsze są w stanie odwiedzającym w Bastion Filip i Bramę Berlińską służyć jednocześnie za przewodnika, informatora, kasjera i sprzedawcę pamiątek.

Współpraca z Domem Historii Gorzowa nawiązana

środa, 25 styczeń 2017 15:12 Opublikował: Tomasz Michalak

W dniu 25.01. br. wizytę w Muzeum Twierdzy Kostrzyn złożył Robert Piotrowski, znany regionalista gorzowski pełniący obecnie funkcję kierownika projektu pod nazwą „Dom Historii Miasta Gorzów Landsberg”. Jak piszą twórcy projektu: „Dom Historii Miasta ma być odpowiedzią na toczącą się do wielu lat debatę publiczną na temat historii Gorzowa i jego tożsamości. Ma to być miejska pracownia dialogu pokoleń, ale i miejsce w którym będzie można zbierać najnowszą historię Gorzowa i jego mieszkańców.”

Przyjęcie noworoczne w Peitz

środa, 25 styczeń 2017 15:09 Opublikował: Tomasz Michalak

Od 16 lat miasta Peitz i Kostrzyn nad Odrą łączą na mocy podpisanej umowy relacje partnerskie. Przez te lata zrealizowano wiele wspólnych projektów, z których część jest efektem współpracy na niwie historycznej. Do dzisiaj można np. oglądać w cytadeli w Peitz wykonaną przy udziale Muzeum Twierdzy Kostrzyn wystawę poświęconą Margrabiemu Janowi Kostrzyńskiemu.

Wycieczki muzealne w roku 2017

wtorek, 17 styczeń 2017 14:01 Opublikował: Tomasz Michalak

Organizowane od roku 2011 przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn wycieczki mają charakter nie tylko wyłącznie historyczny, ale również krajoznawczy. Być może to właśnie sprawia, iż cieszą się sporą popularnością wśród mieszkańców naszego miasta i nie tylko.

Przyjęcie noworoczne w Seelow

wtorek, 17 styczeń 2017 14:00 Opublikował: Tomasz Michalak

Od wielu lat tradycją naszych niemieckich partnerów stało się organizowanie w styczniu tzw. przyjęcia noworocznego z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli świata polityki, biznesu, instytucji, członków stowarzyszeń i innych organizacji. Tegoroczne spotkanie w Seelow w dniu 16.01.2017 r. było dwudziestym tego typu wydarzeniem w najnowszej historii miasta.

Pracownicy MTK wyposażeni w jednolity ubiór

piątek, 13 styczeń 2017 15:44 Opublikował: Tomasz Michalak

Praca naukowo-badawcza, archiwalna, koncepcyjna  w Muzeum Twierdzy Kostrzyn stanowi tylko pewien fragment naszej działalności. Sporą część czasu pracy muzealnicy realizują poza biurem: na terenie Starego Miasta, w obiektach twierdzy, w terenie, również poza Kostrzynem (wykopy archeologiczne, prelekcje, konferencje, wycieczki i in.). W celu ujednolicenia wyglądu oraz wzmocnienia identyfikacji z firmą (choć na tym polu nie mamy sobie wiele do zarzucenia) wprowadzamy stopniowo jednolity ubiór służący również lepszej rozpoznawalności naszych pracowników, szczególnie w czasie organizowanych przez nas imprez.