Przekazanie broni przez policję

Policja na terenie całego kraju w toku prowadzonych postępowań zabezpiecza również przedmioty stanowiące materiał dowodowy i mające wartość muzealną. W ubiegłym miesiącu Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie zwróciła się z zapytaniem do Muzeum Twierdzy Kostrzyn, czy bylibyśmy zainteresowani przejęciem z policyjnego depozytu broni zabezpieczonej i zarekwirowanej w toku prowadzonych spraw.

Po poczynieniu niezbędnych uzgodnień przedstawiciele MTK: dyrektor Ryszard Skałba oraz muzealny edukator (z wykształcenia historyk wojskowości) Jerzy Dreger udali się do Gorzowa na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosława Janiaka. Po spotkaniu w gabinecie Komendanta, w którym wzięli również udział reprezentanci obdarowanego też w tym dniu Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie z dyr. Piotrem Dziedzicem na czele, nastąpiło protokolarne przekazanie egzemplarzy broni. Naszemu muzeum przypadły w udziale cztery karabiny i kilkanaście pistoletów z okresu II WŚ – większość w bardzo dobrym stanie. Już w drodze powrotnej rodziły się koncepcje prezentacji uzbrojenia znajdującego się w zbiorach MTK na wystawie tematycznej. Miejmy nadzieję, iż uda się ją zorganizować w niedalekiej perspektywie czasowej. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji oraz jego współpracownikom serdecznie dziękujemy za przekazane eksponaty.

O wydarzeniu tym poinformowały również służby prasowe policji:

http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/21360,Lubuska-Policja-przekazala-historyczna-bron-do-muzeow.html