Nowa tablica Kattego

Wykonane przed kilku a nawet kilkunastu laty tablice informacyjne rozlokowane na terenie Starego Miasta prezentujące poszczególne obiekty uległy z biegiem czasu degradacji. Część pokonana została przez czynniki atmosferyczne, część uległa zniszczeniu na skutek działalności wandali – zostały one wycofane z przestrzeni publicznej.

Przez pracowników MTK opracowany został kompleksowy system informacji turystycznej na terenie Starego Miasta Kostrzyn, stosowne wnioski o dofinansowanie zostały złożone. Wdrożenie tego systemu (niezależnie od uzyskania dofinansowania) jest jednak procesem długotrwałym. Wzmożony ruch turystyczny powoduje konieczność zastosowania choćby doraźnych rozwiązań – turyści są żądni wiedzy tu i teraz. Z tego względu w miejscu domniemanego ścięcia porucznika Hansa Hermanna von Katte postawiliśmy z końcem czerwca nową, dwustronną tablicę informującą o tych tragicznych wydarzeniach.  Mamy nadzieję, że posłuży ona zwiedzającym do czasu wprowadzenia docelowego systemu informacyjnego.