Ogólnoszkolny konkurs historyczny w MTK

Od 24 lat odbywa się co roku w czerwcu konkurs wiedzy o naszym mieście pod hasłem „Kostrzyn dawniej i dziś”. Konkurs, którego pomysłodawcą przed laty był pan Jerzy Wanat, od kilkunastu lat organizowało Gimnazjum nr 1. Tegoroczna edycja miała po raz pierwszy miejsce w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Na starcie w dniu 14.06. br. stanęły 3-osobowe zespoły reprezentujące kostrzyńskie szkoły podstawowe i gimnazja. Oprócz wiedzy, jaką musieli wykazać się uczestnicy, jury w składzie Przewodniczący RM Marek Tatarewicz, wiceprzewodniczący Rady Muzeum Paweł Rychterski, nauczyciel historii Mariusz Sądej oraz muzealny edukator Jerzy Dreger oceniało również przygotowane przez uczniów prezentacje. Rywalizacja była zacięta, o zajętych miejscach zadecydowały ostatecznie niewielkie różnice punktowe. Zwycięskimi zespołami okazały się Gimnazjum nr 1 oraz SP nr 2. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie poszczególnych drużyn otrzymali upominki ufundowane przez Urząd Miasta oraz Muzeum Twierdzy. Wcześniej Jerzy Dreger zaprezentował obecnym krótki wykład na temat broni z okresu II WŚ, a po konkursie zabrał ich na wycieczkę po Starym Mieście i do Bastionu Filip. Konkurs zakończyło wspólne ognisko z poczęstunkiem przy Bastionie Filip. Być może następne edycje konkursu będą odbywać się również w Muzeum Twierdzy. Taka sugestia i zaproszenie zostały przekazane organizatorom i dyrektorom szkół.