luty 2022 - Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Fragment mostu na wystawie

czwartek, 24 luty 2022 14:14

Po starym moście kolejowym przez Odrę nie ma już śladu. Trwają zaawansowane praca przy budowie nowej, technicznie zaawansowanej przeprawy. Jak wcześniej już informowaliśmy udało nam się w porozumieniu z wykonawca prac pozyskać metalowy fragment zdemontowanych i pociętych przęseł poprzedniej budowli. Wszak to też element historii nie tylko kolejnictwa, ale i naszego miasta.

Dział: Aktualności

Wizyta gości z Ukrainy

czwartek, 24 luty 2022 14:12

8 lutego br. do Kostrzyna przybyła delegacja z gminy Międzybóż na Ukrainie. Mer Oleksandr Tkach wraz z radnymi gminy przybyli do nas celem poznania zasad funkcjonowania polskiego samorządu. Podczas wizyty została podpisana pomiędzy samorządami deklaracja woli zawarcia umowy partnerskiej służącej umacnianiu stosunków dobrosąsiedzkich.

Dział: Aktualności

Coroczne liczenie nietoperzy

czwartek, 24 luty 2022 14:12

W podziemiach Starego Miasta Kostrzyn (zarówno w tych zagospodarowanych, jak Bastion Filip, jak i w tych opuszczonych jak Bastion Król i piwnice ruin) w okresie zimowym hibernują nietoperze. Szacuje się, że w tym regionie kraju jest to drugie pod względem ilości noclegowisko tych zwierząt (po Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym). Jest to jeden z powodów zamykania obiektów Muzeum Twierdzy dla ruchu turystycznego na czas pobytu w nich „gacków”.

Dział: Aktualności

Pierwsze spotkanie nowej Rady Muzeum

czwartek, 03 luty 2022 09:57

W dniu 26.01.2021 r. miało miejsce inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Rady Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Przypominamy, iż gremium to zostało powołane do życia w roku 2012. Pierwsza kadencja trwała do 2016 r., kolejna do 2020 r. Przez rok trwało ze względu na pandemię „bezkrólewie”. W listopadzie ub. r. Rada Miasta wybrała swą uchwałą nowy skład rady. Nominacje jej członkom wręczył Przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz podczas grudniowego spotkania muzealnego z wojewodą lubuskim.

Dział: Aktualności