Pierwsze spotkanie nowej Rady Muzeum

W dniu 26.01.2021 r. miało miejsce inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Rady Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Przypominamy, iż gremium to zostało powołane do życia w roku 2012. Pierwsza kadencja trwała do 2016 r., kolejna do 2020 r. Przez rok trwało ze względu na pandemię „bezkrólewie”. W listopadzie ub. r. Rada Miasta wybrała swą uchwałą nowy skład rady. Nominacje jej członkom wręczył Przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz podczas grudniowego spotkania muzealnego z wojewodą lubuskim.

Rada spotkała się na swoim pierwszym posiedzeniu, które miało na celu ukonstytuowanie się tego gremium z wyborem władz włącznie. Nowym przewodniczącym został wybrany prof. Grzegorz Podruczny zastępując na tym stanowisku Ireneusza Materyńskiego, który pełnił tę funkcję w latach 2014-2020 (przewodniczącym w pierwszej kadencji był Józef Piątkowski). Zastępcą pozostał jak poprzednio Paweł Rychterski. Dyrektor muzeum Ryszard Skałba zaprezentował sprawozdanie z działalności muzeum za rok 2021, budżet i plany instytucji na rok 2022, jej niezłą sytuację finansową i trudną sytuację kadrową. W dyskusji rozmawiano o stanie technicznym kostrzyńskich fortyfikacji, o konieczności pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, o koncepcji przekształcenia Starego Miasta w park kulturowy, o planach wydawniczych i wystawowych MTK. Spotkanie było również okazją do obejrzenia kolejnych wyremontowanych pomieszczeń w budynku administracji. Kolejne posiedzenie rady zaplanowano na drugi kwartał 2022. Nowemu składowi Rady Muzeum gratulujemy, życzymy dobrej współpracy z muzeum, interesujących pomysłów oraz liczymy na cenne wskazówki i życzliwość.