Coroczne liczenie nietoperzy

W podziemiach Starego Miasta Kostrzyn (zarówno w tych zagospodarowanych, jak Bastion Filip, jak i w tych opuszczonych jak Bastion Król i piwnice ruin) w okresie zimowym hibernują nietoperze. Szacuje się, że w tym regionie kraju jest to drugie pod względem ilości noclegowisko tych zwierząt (po Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym). Jest to jeden z powodów zamykania obiektów Muzeum Twierdzy dla ruchu turystycznego na czas pobytu w nich „gacków”.

Od dłuższego czasu ich populacja i wędrówki są monitorowane przez organizacje związane z ochroną środowiska, zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez odpowiednie służby państwowe. Stare Miasto Kostrzyn od lat było odwiedzane w tym celu przez członków poznańskiego stowarzyszenia „Salamandra”. Od roku 2020 zadanie to na mocy porozumienia z nami przejęła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie.

Nie oznacza to zerwania współpracy z miłośnikami przyrody z Poznania. Za naszym pośrednictwem oba podmioty nawiązały współpracę i od dwóch lat liczenie nietoperzy przeprowadzane jest wspólnie. Tak było też na początku lutego br., kiedy to połączone ekipy spenetrowały kostrzyńskie podziemia i przeliczyły ilość zimujących zwierząt. Stwierdzono co najmniej 7 gatunków tych małych ssaków. Jest ich tu ok. 700 ulokowanych w różnych, czasem mało lub trudno dostępnych zakamarkach, więc liczenie trwało prawie cały dzień. Najwięcej przebywa w Bastionie Król.  Ich liczba systematycznie rośnie, więc widocznie czują się dobrze w naszych obiektach, które zapewniają im bezpieczne schronienie.