marzec 2019 - Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Poza granicami Imperium Romanum

czwartek, 14 marzec 2019 11:19

Jakie ludy zamieszkiwały teren na północ od granic Cesarstwa Rzymskiego? Czy słusznie Rzymianie określali ich mianem barbarzyńców? Z jakich źródeł czerpiemy wiedzę na temat ich kultury materialnej? Odpowiedzi na te i inne pytania padły podczas wystąpienia archeologa MTK Krzysztofa Sochy przed audytorium w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w podzielonogórskiej Świdnicy w dniu 13.03. br.

Dział: Aktualności

Kontrola konserwatorska na Bastionie Król

czwartek, 14 marzec 2019 11:18

W związku z zawaleniem się fragmentu muru okalającego nadszaniec na Bastionie Król wszczęte zostały odpowiednie procedury: poinformowany został właściciel obiektu (Miasto Kostrzyn nad Odrą) oraz wojewódzki konserwator zabytków.

Dział: Aktualności

Skromna prezentacja na ITB

czwartek, 14 marzec 2019 11:17

Największe targi turystyczne Europy, a prawdopodobnie i świata, berlińska Międzynarodowa Giełda Turystyczna (ITB) odbywają się od 1966 r. W dniach 4-8.03.2019 r. miała miejsce ich już 53 edycja. Polskie stoisko narodowe skupiające wystawców ze wszystkich regionów naszego kraju organizowane jest przez Polską Organizację Turystyczną.

Dział: Aktualności

Skarby z fosy

czwartek, 14 marzec 2019 11:16

Kontynuując badania archeologiczne w fosie rawelinu August-Wilhelm posiłkujemy się pomocą wolontariuszy, którzy z jednej strony mogą legalnie realizować swe pasje poszukiwawcze, z drugiej strony stanowią nieocenioną pomoc w naszej pracy. Samotny archeolog muzealny przy wsparciu pracowników gospodarczych MTK nie byłby w stanie przeszukać hałdy ziemi i wyschniętego mułu zalegającego na dnie fosy. W miniony weekend po raz kolejny zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie do eksploratorów zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy nie bacząc na kapryśną pogodę stawili się na wezwanie.

Dział: Aktualności

Infokiosk w punkcie IT

czwartek, 14 marzec 2019 11:14

Ponad rok trwał proces instalacji Internetu w Bramie Berlińskiej, gdzie Muzeum Twierdzy Kostrzyn prowadzi certyfikowany punkt informacji turystycznej. Rozpoczęliśmy od uzyskania w Starostwie Powiatowym odpowiedniej mapy dla celów projektowych i odpowiedniej jej „obróbki” przez geodetę.

Dział: Aktualności

Dzwony z kościoła pw. NMP (Marienkirche) na Starym Mieście w Kostrzynie zostały odlane w roku 1769 r. Jak łatwo obliczyć obchodzą w tym roku 250 rocznicę „urodzin”. Losy kostrzyńskich dzwonów są niezwykle interesujące – dwa z nich zostały utracone w czasie II WŚ bezpowrotnie, dwa funkcjonują do dzisiaj w kościele św. Marii Magdaleny w Eberswalde.

Dział: Aktualności

5 marca br. w odrestaurowanym Domku Szwajcarskim w Seelow miała miejsce polsko-niemiecka konferencja „Miejsca pamięci nad Odrą i Wartą” zorganizowana przez trzech partnerów: Miasto Seelow, Miasto Kostrzyn i Gminę Słońsk. W ramach projektu powstać ma pracownia historyczna w budynku dworca kolejowego w Seelow, centrum historii przemysłu w „willi Wagenera” w Kostrzynie (była siedziba UM przy ul. Kopernika) oraz centrum edukacji historycznej w Słońsku.

Dział: Aktualności

Członkostwo w stowarzyszeniu Seelow

czwartek, 07 marzec 2019 13:11

Muzeum Twierdzy Kostrzyn przywiązuje jako placówka zajmująca się również obsługą ruchu turystycznego wagę do promocji na rynku turystycznym w kraju i zagranicą. Bierzemy udział w targach branżowych, publikujemy reklamy i informacje w katalogach i czasopismach ukierunkowanych na turystów.

Dział: Aktualności

Remont toalet

czwartek, 07 marzec 2019 13:11

Muzeum Twierdzy zajmujące się obsługą ruchu turystycznego czuje się w obowiązku zapewnienia turystom nie tylko obsługi merytorycznej na wysokim poziomie, ale również podstawowego komfortu będącego nieodłącznym elementem świadczonych przez nas usług. Spory problem stanowiły toalety publiczne, których brak był bardzo mocno odczuwalny.

Dział: Aktualności
Strona 2 z 2