Infokiosk w punkcie IT

Ponad rok trwał proces instalacji Internetu w Bramie Berlińskiej, gdzie Muzeum Twierdzy Kostrzyn prowadzi certyfikowany punkt informacji turystycznej. Rozpoczęliśmy od uzyskania w Starostwie Powiatowym odpowiedniej mapy dla celów projektowych i odpowiedniej jej „obróbki” przez geodetę.

Sporo czasu zajęło też poszukiwanie projektanta, który zaprojektował przebieg linii oraz naniósł go na mapę. Największym problemem było znalezienie firmy, która podjęła się wykonać 40-metrowy wykop, ułożenie kanału komunikacyjnego pod przewody i trzech studzienek. Po długich poszukiwaniach związanych z aktualną sytuacją na rynku usług w Kostrzynie udało się również załatwić i tę sprawę. W ostatnim tygodniu lutego położenie światłowodu, przyłączenie do sieci teleinformatycznej oraz wyprowadzenie przyłącza do Bramy Berlińskiej zrealizowała gorzowska firma Provector, która będzie również naszym dostawcą usług. Muzealnemu informatykowi pozostało zainstalować szafkę serwerową, rozprowadzić sieć w obiekcie, wykonać stabilne mocowanie infokiosku, wykonać podłączenie go do gniazdek, odpowiednio skonfigurować sprzęt i dokonać pierwszego rozruchu. I działa! Wprawdzie jeszcze nie jest wolny od błędów i zakłóceń, ale mamy nadzieję, że od nowego sezonu turystycznego turyści będą mogli uzyskać dostęp i śledzić serwisy Polska Travel, Lubuskie Travel i Lotur, co z pewnością wzbogaci funkcjonowanie naszego certyfikowanego punktu IT.