Poza granicami Imperium Romanum

Jakie ludy zamieszkiwały teren na północ od granic Cesarstwa Rzymskiego? Czy słusznie Rzymianie określali ich mianem barbarzyńców? Z jakich źródeł czerpiemy wiedzę na temat ich kultury materialnej? Odpowiedzi na te i inne pytania padły podczas wystąpienia archeologa MTK Krzysztofa Sochy przed audytorium w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w podzielonogórskiej Świdnicy w dniu 13.03. br.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu „O archeologii przy kawie”. Nasz archeolog scharakteryzował ludy jakie zamieszkiwały tereny dzisiejszego województwa lubuskiego w okresie wpływ rzymskich, przedstawił ich kulturę materialną oraz wyniki badań cmentarzysk z tego okresu przeprowadzonych w okolicach Kostrzyna i w Górzycy. „Poza granicami Imperium Romanum. Barbarzyńcy Ziemi Lubuskiej” – taki tytuł nosił wykład, który w pomieszczeniach muzeum świdnickiego zgromadził bez mała 30 słuchaczy. Na zaproszenie p. dyrektora Arkadiusza Michalaka przybyli też przedstawiciele stowarzyszeń biorących udział w większości prac archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Kolejne spotkanie, na którym prezentowane będą wyniki badań archeologicznych nowo odkrytego cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w powiecie gorzowskim już 26 marca 2019 r. w WiMBP w Gorzowie Wlkp. Serdecznie zapraszamy!